יצחק קומר מנער עפרה של גלות - פסח 2012 - נדבר גלויות - הארץ