בגלל מעלית מקולקלת - פסח 2012 - נדבר גלויות - הארץ