הירהרתי בך, ההולכת את באשר אלך - פסח 2012 - נדבר גלויות - הארץ