מן הארכיון: עם הגלייתו של יוסף ברודסקי - קריאה לאחור - הארץ