אבות ישורון: השיר הוא האהבה לדבר - קריאה לאחור - הארץ