חברי, יוצר הפרובוקציות הבלתי נלאה - יומן ציפר - הארץ