בוקר שגרתי בתחנה המרכזית בתל אביב, מלבד פלסטיני כפות על הרצפה - יומן ציפר - הארץ