סופרים, תעסקו ביצירה ולא בשורת הרווח - יומן ציפר - הארץ