יאללה עמית, ברק, ז'ניה וארז. או: מחשבות על סוסיתא - יומן ציפר - הארץ