אני אדם של גלות ואני מוצא בזה המון השראה - פגישה עם - הארץ