פרופסור מוסלמי מנציח מחזאית יהודייה - פגישה עם - הארץ