סיפור קצר || היום שבו ניצלו חיי - סיפור קצר - הארץ