לא קרה כלום, המייצגים, מעבר חד - בקצרה - בקצרה - הארץ