יצחק לאור

"ויטה אקטיבה, ביוגרפיה רוחנית של חנה ארנדט" (ישראל/קנדה, 2015)

עדה אושפיז (בימוי, הפקה, תסריט), בסרטה היפהפה והעדין "ויטה אקטיבה, ביוגרפיה רוחנית של חנה ארנדט", מעניקה מקום חשוב להתכתבויות הפילוסופית של חנה ארנדט עם המנחה הגרמני שלה, הפילוסוף קרל יאספרס, שגלה בזמן מלחמת העולם השנייה לשווייץ. בסרט מצוטט מכתב שלו מנובמבר 1945: "חנה ארנדט היקרה, אני לא לגמרי מסכים איתך כשאת אומרת שמה שהנאצים עשו לא יכול להיחשב כפשע, מפני שאשמה החורגת מכל אשמה פלילית מייחסת לעצמה, באופן בלתי נמנע, תו של גדוּלה, גדולה שטנית, שבשבילי אינה הולמת את הנאציזם, ממש כמו דיבורים על צד דמוני אצל היטלר. נראה לי שעלינו לראות את הדברים בהקשר של הבנאליות הטוטאלית שלהם, בעליבות הפרוזאית שלהם, מפני שזה מה שהם. בקטריה יכולה לייצר מגפה שמחסלת אומות, אבל היא נשארת בקטריה".