פרשת השבוע

קטונתי, אומר יעקב, ואיני ראוי 
לכל החסדים שעשית עמי, אלוהי. ואולי אפשר להציע שהתכוון הכתוב לא לענווה אלא למשהו אחר לגמרי. קריאה חילונית בפרשה יכולה לסמן את המפגש בין יעקב לאלוהים כצעד הראשון בדרך לשחרור האדם מאלוהיו ולתובנה שהאדם הוא שמעצב את גורלו

ירין רבן