יעקב צ.מאיר

פרשת "שלח"

אם חטא מישהו בשוגג עליו להביא קרבן מיוחד שיכפר על חטאו. אבל, אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, 'והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את ה' הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה. כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה' (במדבר טו ל-לא). 'הנפש אשר תעשה ביד רמה', מסתבר מן ההקשר, היא מי שחוטא בכוונת מכוון. אדם כזה נקרא 'מגדף' והוא חייב בדיני שמים ועונשו כרת. אמנם לא מפורש בפסוק איזה חטא בדיוק נקרא עשייה 'ביד רמה' שמגיע עליו עונש חמור כל כך. דבר זה מפרשים חז"ל במדרש הבא: '"והנפש אשר תעשה ביד רמה" - זו מגלה פנים בתורה כמנשה בן יחזקיהו. "את ה' הוא מגדף" יושב ודורש בהגדה על דופי (כנראה צ"ל 'של דופי') לפני המקום. אומר, לא היה לו לכתוב בתורה אלא "וילך ראובן" (בראשית ל יד / לה כב)? ולא היה לו לכתוב בתורה אלא "ואחות לוטן תמנע" (שם לו כב)? עליו מפורש בקבלה, "תשב באחיך תדבר [בבן אמך תתן דופי] אלה עשית והחרשתי [דמית היות אהיה כמוך]" (תהלים נ כא). כסבור אתה שמא כדרכי בשר ודם דרכי המקום? "אוכיחך ואערכה לעיניך" (שם)...' (ספרי במדבר קיב).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ