יעקב צ' מאיר

יוסף גדל כבן נבחר בבית אביו עד שהורד מצרימה. אך החלק הזה באישיותו, שגדל עם אב מטפח מעליו, נותר פתוח ומחפש. יוסף יורד למצרים ובכל מקום שהוא מגיע אליו הוא מוצא לעצמו פטרון שייקח אותו תחת חסותו ויגדל אותו.

הראשון הוא פוטיפר. "וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו, ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו" (בראשית לט, ד). פוטיפר מטפח את יוסף ומרים אותו לדרגת המופקד על כל ביתו, אך חייו של יוסף אינם עוברים על מי מנוחות בבית פוטיפר, ממש כפי שלא עברו חייו על מי מנוחות בבית אביו. אולי כך יש להבין את דרשת חז"ל על ניסיון הפיתוי של אשת פוטיפר, ש"באותה שעה באתה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון" (בבלי סוטה לו ע"ב); כאילו היתה דמות אביו מעין בבואה של הסיפור הקודם שצפה לתוך הסיפור הזה. כפי ששם היה יוסף בכיר מאחיו אך האחים הורידוהו אל הבור, כך גם הפעם: יוסף ממונה על הבית אך אשת פוטיפר מורידה אותו אל הבור.

השני הוא שר בית הסוהר. "ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר. ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר" (שם לט, כא-כב). תבנית חייו של יוסף משוחזרת, ויוסף נהפך לממונה על כל האסירים.

בשלישית מוצא יוסף פטרון בפרעה: "ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים" (שם מא, מא). שוב מוצא יוסף את עצמו משחק בתפקיד יוסף. שוב הוא הנבחר, המגודל על ידי הפטרון. פרעה הוא הפטרון האולטימטיבי; הוא מעניק ליוסף את כל מה שאביו לא העניק לו: מעמד, כוח, אחריות ואפילו אשה.

יש קו דמיון נוסף בין תחנות חייו של יוסף. בכל תחנה מעמיד פטרונו של יוסף תנאי אחד המבדיל ביניהם, מעין קו גבול היררכי שיוסף נדרש לשמור כשכר פטרונות, אך הוא חוצה אותו פעם אחר פעם. תנאו של יעקב מובן כמעט מאליו, וסיפור חייו של יוסף נפתח בקריאת תיגר עליו - בשני החלומות. "ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך והשתחות לך ארצה. ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר" (שם לז, י-יא). לא ידוע אם יוסף הוא זה הקורא תיגר על אביו, או שקריאת תיגר זו קרתה מאליה; ייתכן שאפילו ליוסף אין הדבר ברור. אך יעקב מאשים את יוסף על חלומו. יוסף אינו אומר דבר, ובשכר קריאת תיגר זו מורד יוסף לבור על ידי אחיו "ונראה מה יהיו חלמתיו" (שם לז, כ).

גם אצל פוטיפר היה תנאי להגבהתו של יוסף מעל כל ביתו של פוטיפר: "ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל" (שם לט, ו). "הלחם אשר הוא אוכל" - "היא אשתו, אלא שדבר בלשון נקיה" (רש"י. לשון נקייה זו מסתברת גם משמות ב, כ-כא). הדבר היחיד שמבדיל בין העבד המוגבה לבין האדון המגביה הוא אשתו של האדון. אך שוב חוזר הגלגל, ויוסף דורך על קו הגבול (שוב, בטובתו או שלא בטובתו, הוויכוח עתיק אך התוצאה אחת) ומושלך שוב אל הבור.

גם פרעה מעמיד את יוסף מעל כל אשר לו ומתנה זאת בשמירה מינימלית על גבולות ההיררכיה ביניהם. "אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי, רק הכסא אגדל ממך" (שם מא, מ). אך שוב מוצא יוסף את עצמו מושווה לפטרונו ושוב לא ברור אם יוסף הוא שיזם השוואה זו או שהיא "קרתה לו". הדבר קורה כמעט בבלי דעת, אגב פתיחתו החגיגית של יהודה את נאומו, בפסוק הראשון של פרשת השבוע שלנו: "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה" (שם מד, יח).

רגע אחרי ההתוודעות הוא אף מגדיר בעצמו את יחסו אל פרעו: "ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים" (שם מה, ח). יוסף נעשה לאב לפרעה. הבן נעשה לאב לאב והאב לבן לבן. שוב משחק יוסף בהצגה על חיי יוסף. שוב הוא עומד באותה נקודה, ולאיזה בור ייזרק מכאן?

כאן מתגלה פרעה בגדולתו. הוא אינו זורק את יוסף לבור חדש, אלא מחזיר אותו לאחור, אל התמודדותו הראשונה. האב המאמץ שיוסף גדל אצלו עד שהגיע למעמדו הנוכחי, מחרה מחזיק אחרי קריאתו של יוסף ליעקב ושולח עגלות להביא את יעקב, האב הביולוגי שזרע ביוסף את הזרע ולא ראה את הפירות. פרעה זורק את יעקב אל בור חייו שלו; הזמנת יעקב למצרים היא הבור האחרון של יוסף.

יעקב יורד למצרים עם כל משפחתו "בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו" (שם מו, ה). יוסף היה הבן הנבחר לאביו עד שחרג ממקומו, היה העבד הבכיר בבית פוטיפר עד שחרג ממקומו, היה המשנה למלך מצרים עד שחרג ממקומו, ועתה נותן לו פרעה מקום "ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך. ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גשן" (שם מז, ו-ז).

התהליך הושלם, המעגל נסגר, ועתה כל שנותר הוא להפגיש את יעקב עם פרעה: "ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה" (שם מז, ז).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ