המזרחנים החדשים רוצים לגלות לנו את העולם הערבי האמיתי - סוף שבוע - הארץ