תגובות

ד"ר אורית פרנקו, ד"ר אריה קיזל וליזה רוזובסקי
ד"ר אורית פרנקו, ד"ר אריה קיזל וליזה רוזובסקי

האומץ לשנות את דעתך

נהניתי מאוד לקרוא את הכתבה של הילו גלזר על יעל ביבר־אלעד ("", מוסף "הארץ" 17.7). שלוש נקודות נגעו ללבי במיוחד.

ראשית, הסכמתי מאוד עם הביקורת של ביבר־אלעד על בתי הספר הייחודיים בכלל והדמוקרטיים בפרט. גם אני מסתייגת מהאליטיזם והקפיטליזם הדבקים בבתי ספר אלה, גם אם אין לעובדים בהם כוונה כזו. כמו כן אני סבורה שהחופש של התלמידים מוערך יתר על המידה על פני ערכים אחרים: אהבת הלימוד, נכונות להשקיע ולהתאמץ בשביל מטרות חשובות והאחריות לזולת ולחברה.

תגובות