תגובות: כל מה שחשבתם שידעתם על סיינטולוגיה

קוראי מוסף "הארץ"
קוראי מוסף "הארץ"

בין שפי פז 
לאלאונור מרזה

יריעה רחבה (מדי) הקדיש המוסף לפועלה הציבורי של שפי פז ("", מוסף "הארץ" 8.4) תוך התמקדות בסטריאוטיפים ושבירתם, אבל תוך העלאת הבחנות הראויות לביקורת. מפריעה לה ההשתרשות של ילדי העובדים הזרים הלומדים בבית הספר ביאליק רוגוזין ("הם מדברים עברית עם ההורים, ומקבלים שמות ישראליים"), מאחר ש"זו מדינה שצריך להיות בה רוב יהודי וצביון יהודי ושהיא לא אמורה להפוך למדינת הגירה".

תגובות