אזעקת אמת |

אין מעטפות בירושלים

הצהרה מוזרה ביום הניצחון של אולמרט על הפרקליטות: הוא אמר "לא היה ולא נברא", אך השופטים קבעו כי היה לפחות מקרה אחד בו קיבל לידיו מזומן

מאיה לקר
מאיה לקר

"בתום יותר מארבע שנים הסתיים ההליך. בית המשפט הכריע בצורה החד-משמעית ביותר - אין מעטפות כסף. נא להוריד את זה מסדר היום. לא היה ולא נברא. טלנסקי וראשונטורס הם ליבת כתב האישום שהוגש נגדי. הובטח שהאדמה תרעד ושאצטרך להתפטר מתפקידי. לא הולכתי שולל מוסד אחד. לא את ארגוני הצדקה ולא את יד ושם".

ביום שלישי השבוע, כאשר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט יצא מבית המשפט המחוזי בירושלים, שזיכה אותו משתי הפרשות העיקריות בכתב האישום נגדו, הוא בחר להתייחס דווקא לשני סעיפים בהכרעת הדין שבהם בחרו השופטים לבקר אותו.

"בית המשפט הכריע בצורה החד-משמעית ביותר - אין מעטפות", הוא אמר. אמירתו אף צוטטה בדיווחים רבים בעיתונות ללא כל הבהרה שהיא אינה נכונה. למעשה, השופטים קבעו כי היה לפחות מקרה אחד שבו אולמרט קיבל לידיו מזומן, בניו יורק ב-2005.

עוד נכתב בהכרעת הדין, כי "בתקופה בה כיהן הנאשם כשר התמ"ת, החזיק עבורו אורי מסר בנאמנות סכומי כסף במזומן שהגיעו ליותר מ-300,000 דולר. הדולרים המזומנים הוחזקו בכספת במשרדו של מסר ולאחר מכן בכספת בבנק לאומי".

כדי להבהיר שלא רק אורי מסר ושולה זקן לקחו חלק בפרקטיקה הזאת, כתבו השופטים: "החזקת כסף בדרך זו היתה על פי בקשת הנאשמים ובידיעתם. מדי פעם העבירה הנאשמת כספים למסר במעטפות במזומן ועל פי בקשתה החזיר לה מסר מדי פעם כספים במזומן. פעם או פעמיים נתן מסר כספים ישירות לידי הנאשם".

אולמרט אמר בדבריו מחוץ לבית המשפט גם: "לא הולכתי שולל מוסד אחד".

בית המשפט אכן החליט שלא ניתן לקבוע כי אולמרט ידע שזקן גבתה כספים עודפים מארגוני הצדקה שמימנו את נסיעותיו לחו"ל. השופטים קבעו זאת בעיקר בגלל שתיקתה של זקן. אבל על העובדה שהארגונים הולכו שולל נכתב בהכרעת הדין של זקן, כי אין ספק שזה היה המצב.

"במקרה הנוכחי מתקיימים יסודות אלה: לארגונים הוצג מצג שווא, לפיו הם משלמים עבור הוצאות בעין, בעוד שלמעשה נגבו מהם כספים עודפים", כתבו השופטים. "הכספים העודפים שהתקבלו עונים על הגדרת 'דבר' האמורה, וזאת, חרף העובדה שהתקבלו עבור הנאשם ולא עבור הנאשמת... כספים אלה התקבלו כתוצאה ממצג השווא, שכן אלמלא המצג, לא היו הארגונים מסכימים לשלם את הכספים העודפים".

תגובות