שוויון בסבל |

הפראיירים מקריבים את החלשים

"מחאת הפראיירים" אינה מבקשת לגייס קבוצות אחרות, היא מבקשת לרמוז לממסד שמלאכת תחזוקת התשתית שעליה החיים בישראל מונחים, הופכת להיות קשה יותר ויותר

אלון עידן
אלון עידן
אלון עידן
אלון עידן

תגובות