בשנה החדשה |

ילדי המהגרים עולים לגן טרום גירוש

16 שעות ביום עובדת בלסינג אוקוצ'ו עם ילדי המהגרים מאפריקה. עם זיכרון טרי מבקבוק התבערה ואיום הכליאה בקציעות, היא יודעת שזה ביתם היחיד

אור קשתי
אור קשתי
אור קשתי
אור קשתי

תגובות