כדור הארץ פשוט לא יכול לשאת את צריכת הבשר של המדינות המפותחות - אני בשיחה - הארץ