אזור למנויים
התופרת והמבשלת שלמדה לחרוש
עופר אדרת
02/12/2015 | 06:00
בילדותה תוארה כשובבה ועצמאית. כזו היתה גם החלטתה לעלות לארץ, שתוארה כ"החלטת בזק". מעשה שהיה כך היה: אחותה של אשה זו ויתרה על כרטיס הנסיעה לארץ ברגע האחרון, ואשה זו החליטה לנסוע במקומה. "פתאום היא התחרטה. היה לה בחור והוא צריך היה להתגייס אז אחותי רצתה לחכות לו", סיפרה לימים אשה זו. "הייתי ציונית, אבל לא בצורה כזאת שהייתי מוכנה לנסוע לארץ ישראל. כשהייתי קטנה רציתי לנסוע — אבל לאמריקה". במקור, כך...