לא לציטוט |

"מדינת ישראל צריכה להתפלל שיהיו ארגוני פשיעה"

הציטוטים שלא ייאמנו מהשבוע האחרון

מוסף הארץ
מוסף הארץ

תגובות