דניאל לוי

תרבויות רבות מייחסות כוחות מיוחדים למספרים מסוימים, למשל 8 בתרבות הסינית, 4 בתרבות היפנית או 18 בתרבות היהודית. בתרבות השוק, המספר 9 נחשב לבעל סגולות מיוחדות כסיומת מחיר. מה הסיבה לכך? איך משפיעה סיומת זו על החלטות שלנו? מה עושים קמעונאים כדי לשמר סיומת זאת? ומה יש למדע הכלכלה לומר על כל זה?

בחודש הבא תיכנס לתוקף תקנה חדשה של משרד הכלכלה, האוסרת שימוש בסיומות מחירים שדורשות יחידות מטבע שאינן קיימות. לפי התקנון החדש, ייאסר השימוש במחירים המסתיימים בספרות השונות מ–0, כגון 9 או 5, ולכן הקמעונאים ייאלצו לעגל את המחירים. השינוי בתקנון בוצע בעקבות תלונות של צרכנים רבים הסבורים ששימוש בסיומות אלו לא הוגן ואולי אף מטעה, משום שמטבעות של אגורה אחת או של 5 אגורות אינן קיימות וכך לא ניתן לקבל עודף מדויק. באחרונה אף גברה התחושה שהקמעונאים ורשתות השיווק בישראל הגבירו את השימוש שהם עושים בסיומות מחירים אלו, ונראה שהשינוי בתקנון היה פועל יוצא של תחושה זו.

תגובות