לא לציטוט

מה גרם לרבין לפספס ארוחה אצל רני רהב

מוסף הארץ
מוסף הארץ

מתמזרח
בטיפשותי חשבתי שיש 
משהו פרימיטיבי בהשתטחות 
על קברי צדיקים. אבל בפריז השתטחתי על קברו של הצדיק אוסקר וויילד וכרעתי מול קברו של הצדיק ג'ים מוריסון ואפילו נשקתי לקברו של שופן
איתי טיראן, "ידיעות אחרונות"

תבונה ורגישות
שלב א' בלחימה הוא חיסול האויב. רק בשלב ב' מטפלים בפצועים. לא קרה שום דבר. גם אם הפצועה המתינה 25 שניות
ח"כ ינון מגל, פייסבוק