ניר גונטז' - צרובה
ניר גונטז'

שלום למירון ראובן, מנהל הטקס במשרד החוץ. מדבר ניר גונטז', אני כתב ב"הארץ". מה שלומך?

בסדר.

מירון, אני מבקש, ברשותך, להבין באמצעותך, שכן אין מוסמך ממך להסביר...

הפנייה באישור של אדון דובר המשרד שלנו, מר נחשון, או לא?

לא. אני לא נדרש לאישורים של דוברים. מקסימום של העורכים שלי, במידת הצורך.

אה־הם, בסדר. אני אשמע את השאלה שלך ואני אגיד אם אני יכול לענות או לא.

תגובות