יאיר לפיד – מנהיג גמיש למציאות משתנה - אזעקת אמת - הארץ