פרשת השבוע |

פרשת אל תשלח ידך אל הנער

ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום
אביו של איאד אלחלאק
ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום

א

בראשית ברא אלוהים את העולם וישבות באמצע ממלאכתו אשר עשה כי לא יצא לו מושלם ויאמר למה אני לא מצליח לסיים כלום:

ב

וירדם אלוהים מחרדה וינטוש את יצירתו כילד המשאיר לגו עליו דרכת יחף וכלאת את זעקתך כנאמר: תמות נפשי מבפנים:

ג

ולא טוב היות העולם לבדו עם האדם אותו יצר אלוהים בתוכנה ישנה וברא בו אגואים אגואים חסומים חסומים שאם יתכווץ אחד מהם או יתרחב אחד מהם לא יוכל להתקיים אפילו שעה אחת:

ד

ויפשה התוהו ובוהו בנפש בני האדם ויסיחו דעתם המבוהלת בפירות באושים, בייבומים ובבעילות ויפשטו על היבולים כארבה ויכלו את השדות וישעבדו את בעלי החיים ויטרפו אותם, ואת הכלבים יבייתו ומחתולים ייבעתו:

ה

ויבדו הסתם סופרים אלוהי בדיות ויתפצלו לדתות ויעתיקו זו מזו גרוע לאללהו אכבר, ג'יזס קרייסט, אלוהים ישמור זה בול אותו דבר:

ו

ויחלפו ימי קדם של שחין וסקילה באבנים ויימשכו מלחמות הדת אל ימינו אנו ימי בערות בעור של נאורות, תקופה חשוכה מאוד:

ז

ותוחרב יצירתו המקורית והגולמית של אלוהים וזכר לא יישאר ממנה מלבד קומץ מלאכים המרחפים כעלים נידפים בין בני האדם:

ח

וינהגו בני האדם במלאכים בבורות ולא יבינו את שפתם ויכנו אותם שוטים, מוגבלים ורפי שכל וישכחו כי הנבואה ניתנה לשוטים ושפתם היא שפת האלוהים, מה נראה לכם שמשה ויחזקאל וירמיהו לא היו אוטיסטים גמורים:

ז

וישלטו הפוטין והשי ג'ינפינג ודונלד האדומי וביבי הנאשם ויעשו את הרע בעיני אלוהים וירכבו על הנגיף כגלשן למען יפיצו פחד ושנאה ובורות וישתלו שבבי פייק ניוז בלבבותיהם וינפצו את תקוות עמם כגלי המגפה המתנפצים על המזח:

ח

ובין גלי הנגיף ותנשב רוח מערבית רעה בממלכת ארה"ב נגועת הגזענות ותשתולל הרוח ותהפוך לסופה ותזרע חורבן וחמס בערי קיסרות תרבות המערב השוקעת:

ט

ויראו בני ישראל את הביזה במערב ויזדעזעו ויצקצקו ויצייצו סולידריות תמונות שחורות ולא יראו מבעד לחשכת המסכים כי לא נותר זכר להיותם עם סגולה מלבד צבע שערו של נתניהו:

י

ויספח נתניהו את רוח טראמפ, ויספח טראמפ את רוח נתניהו וייסחפו הרוחות ויתמזגו לטורנדו לא המזגן של רותם סלע ויתעלם עם ישראל מסופת הסיפוח הקרבה:

יא

וביום השבת בו פרש אלוהים סופית מכל העסק הזה שנקרא אנושות, וילך איאד אלחלאק בסמטאות ירושלים, ויראו אותו חיילי מג"ב ולא יראו כי איאד מלאך האלוהים כי סחוטים היו מהכיבוש אשר אסור לומר את שמו המפורש, כמו יהוה:

יב

ויקראו החיילים לאיאד לעצור וייבהל מהם מאוד וינוס אל חדר פרשדונה ויתחנן לנפשו. וישמע אלוהים את זעקת מלאכו וידבר אל החיילים אל תשלחו ידיכם אל הנער ולא יבינו את שפתו ויחשבו בלבם מי הזקן שצועק לנו תורמוס חם:

יג

ויתעלם נתניהו מהרצח ולא ישלח תנחומים למשפחה ותחלחל התעלמותו אל עמו ישראל אשר הפך חושך לגויים:

יד

ויתאבל אלוהים ויקרע את בגדיו ויבקש מחילה מאיאד ומשפחתו על שתיקת עמו ישראל ויאמר אלוהים לאמור "סליחה איאד".

תגובות