פרשת השבוע |

פרשת ויתעוררו

ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום
הפגנה בלפור
ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום

א

ויהי בימים ההם שנת אלפיים ואחת־עשרה לספירה, שנתיים למלכות נתניהו השנייה, ויכרעו צעירי שבט דן תחת עול המסים ויצאו אל שפלת רוטשילד ויקימו עיר אוהלים ויזעקו העם דורש צדק חברתי וכל מיני דברים:

ב

ויקומו ערי אוהלים בכל נחלות שבטי ישראל ויפלו מניות טייקוני נתניהו, שלדון האדומי ותשובה היצחקי ונוני המוזסי. ויחרד לבו של נתניהו מפני חרון אפם של אלילי ההון ותאמר לו שרה אשתו והיית להם לעבד ותמלוך:

ג

ויקרא נתניהו ליועציו ההאוזרי וההנדלי ויאמרו לו השב את גלעד שליט משבי פלישתים ומחית מחאת עמך והשקטת טייקוניך ואת שרה אשתך:

ד

וישלם נתניהו מחיר כבד מאוד אלף מחבלים עבור יציבותו כשליט, ויפנו השבטים את אוהליהם וינוסו מורדי רוטשילד אל מערות יוקר המחיה וינדדו בערבת ערבות הדדית צחיחה:

ה

וימאסו המורדים מחיי הנדודים ויאמרו הבאה נתברגנה. ויקימו חללי עבודה משותפים ויזבחו זבחי אפליקציות לאלי ההיי־טק ויילחמו בעוולות בלייקים ושיתופים:

ו

ויבנה נתניהו חומת תודעת הפרדה ויקרא שמה חומת שליט כי בזכות גלעד התבצר כשליט. ותחצוץ החומה בין נחלות השבטים ותפצלם למחנות ולא יראה איש את פני רעהו אלא דרך פייק הרשת החברתית:

ז

וישסה נתניהו חילוני בחרדי ומזרחי באשכנזי ויס"מ רוסי באתיופי ומג"ב דרוזי בפלסטיני ויכווץ את השמאל למידה סמול ויברא אותו בצלם גיס חמישי ויהפוך כל קריאת רק לא ביבי להסתה עוכרת ישראל:

ח

ומקץ תשע שנים וילך נתניהו לחפש חסינות וימצא מגפה. וידביק עמו בהפחדה ובהסגר וישם כתר קורונה אנרכיסטי על ראשו:

ט

ויכה הגל השני בכל פלגי העם וישבור את רוחם ואת חסכנותם, ויציף הנגיף את כל תחלואות הלעג לרש אותם טיאטא נתניהו תחת המשמשים עבורו כשטיחי קש: 

י

וייגדעו ענפים רבים ויקרסו העצמאים והאחיות והעובדות הסוציאליות והמורות והמסעדות ועמותות חברתיות וקשישים ומייקל לואיס. וגם על נאמניו לא יחמול נתניהו ויזנה אותם כדגלנים וישלח אותם לאהוד ברק ויצווה עליהם לבנות לו חומה ומגדל משפטית:

יא

ויתעורר עם ישראל משנ"צו אשר עשה ויראה נתניהו כי קם העם עצבני ויאמר אוי ואבוי קחו שבע מאות חמישים שקל:

יב

ויקום דור חדש אשר אין לו מה להפסיד כי אין לו שקל בבנק, דור שהבין את תלות מלכות נתניהו בשיסוע שמאל בימין, ועל אף שלא ידעו מלך אחר מלבדו, לא ייראו מפני נתניהו כי ראו את הבהלה המשתקפת מעיניו הבומריות:

יג

ויעלו מורדי הגל השני לירושלים מכל שבטי ישראל: דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, יהודים וערבים, חטיארים וצעירים וינתצו את חומת תודעת ההפרדה של השליט: 

יד

וישלח עליהם נתניהו פרשים וסוסים וסמויים ויתיז מים ממרכבות מכתזיות וישלח את צייצניו הצייתנים לצייץ על אנרכיסטים וציצים ועל אף כל אלו לא שבק כוחם של מורדי גל שני ולא חששו מפני מוקי ואיכוני השב"כ:

טו

ויטילו מורדי הגל השני מצור על הארמון ויקיפו שוטרי אוחנה את המשכן בגדרות וביצורים, ויכסוהו בפרגודים שחורים כבדים ובלי שהתכוונו יהפכו את ארמון המלך לבית כלא בלפוריהו, וישב בו נתניהו כאסיר ויצרחו עליו אשתו שרה ובנו יאיר לאמור ביבי לכלא:

יז

וישירו המורדים בכיכר פריז כי עוד לא אבדה תקוותנו למרות מינוס של שני עשורים ותצא אחדות מירושלים המאוחדת שתכלס מאז קום המדינה היא לגמרי מחולקת.

תגובות