פרשת השבוע |

פרשת הדיקטטור הסגול

ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום
נתניהו
ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום

א

ויהי בימים ההם שנת אלפיים וארבע עשרה לספירה ויתבע מני נפתלי משבט עפולה את שרה נתניהו על שהתעללה בו עת עבד כרב משרתים בארמון בלפור.

ב

ותחולל התביעה תוהו ובוהו בארמון כי ידע נפתלי על הרעות החולות במשפחה, שאותה שירת שנים רבות בייסורים ובמסירות, הן כאב בית והן כשומר בלשכת נתניהו.

ג

ותרדוף המשפחה את עבדם על שיצא לחופשי ופצה את פיו: ויתבעו אותו על בעילת עובדת ארמונם, וישללו את נשקו ללא צו ויגזלו את לחמו, ולא ייכנע נפתלי לרדיפות, וירדוף אחר צדק משפטי.

ד

ומקץ שנתיים יפסוק בית הדין כי דיבר מני נפתלי אמת, ויצוו השופטים על משפחת נתניהו לפצות בכסף את עבדם לאמור: ככה ייעשה לאיש אשר המלך שילם לו מארנקו.

ה

ומקץ שנתיים ויפסוק בית הדין כי דיבר מני נפתלי אמת ולא בעל את עובדת הארמון, ויזכוהו השופטים מכל אשמה ויטהרו את שמו.

ו

ויחשוף ניצחון נפתלי את חטאי נתניהו הרבים אשר דבקו על גלימתו, ויתור המלך אחר מסירי כתמים, וימנה את האלשיך כמפכ"ל ואת מנדלבליטי מקורבו כיועץ משפטי למען יחטאו חטאיו.

ז

ותשקוט הפרנויה ארבעים שנייה, ויעקוף נתניהו את בן־גוריון רבנו בימי כהונתו, ויזרוק לבני ישראל קליפות והסתות ויזבחו לו בני ישראל בקלפיות לאמור אין עוד מלבדו.

ח

ויחזק אלוהים את מני נפתלי ויאסוף עמו שלושים חטיארים מזקני העם ויעלו לבית היועץ בפתח תקוה ויזעקו לו לאמור מנדלבליט תחקור. וירא נתניהו מקשישי נפתלי וישלח שוטרים להכותם באגרופים וישברו את ידו של מני נפתלי על לא עוול בכפו.

ט

ותחזק יד נפתלי השבורה את רוח העם ותשבור את אדישותם ויעלו רבבות בני ישראל לכיכר גורן. ותנתץ יד נפתלי השבורה את אטימות לבבותיהם של אלשיך ומנדלבליט וימליצו להעמיד לדין את נתניהו.

י

וירדוף נתניהו אחר חסינות ויחלל את היכלי המשפט, ויפטר את מפכ"לו וירדוף את יועצו ויגלה את העיתונאים והסטיריקנים וישם במקומם ליצנים וריקלינים ומיסטיקנים, סוכני אנרכיה ומונרכיה.

יא

ובימינו אנו ימי מגפה ועוני וריקבון, ויחלחלו חטאי נתניהו בעם ויפשו כמגפה בארץ כולה ממטולה ועד סדום בים האדום לאמור אחי צלם אותה היא לא בהכרה מרוב שהיא מסטולה.

יב

ויראה אלוהים כי אף על פי שנתניהו לא רואה את עמו, רועה העם את עצמו ויחזק אותם כפי שחיזק את נפתלי ויצטרפו חמישים אלף צעירים לזקני כיכר גורן ויעלו יחד לכיכר פריז ואם בתקשורת משקרים שבאו עשר אלף אז גם לי מותר קצת להפריז.

יג

וזעם ההמון ירעיד את נברשות הארמון, וייבהל נתניהו מעמו ויצווה על אוחנה שר המשטרה עבדו ועלה להטב"ו לאמור חסל את המחאה.

יד

וישלח אוחנה את היס"מ ואת המג"ב אשר שחקו נפשם במחסומים ובפשיטות על בתי בני דודיהם המדוכאים, ויאמר להם אוחנה לאמור המפגינים הם אדוני הארץ השבעים, נקמו בהם בלי מצוות ובלי חוקים.

טו

ותרחף רוח נתניהו הרעה מעל מפקדי המשטרה ויכו את המפגינים וירמסו אותם בפרשים ובסוסים ואת עצמותיהם ירסקו אך לא את נפשותיהם.

טז

ויעלו סרטוני האלימות לרשתות ותתכחש המשטרה להוכחות כפי שעשתה לנער האוטיסט איאד, כנאמר הרצחת וגם מחקת ראיות?

יז

ויאמר אלוהים לאמור דין ידו השבורה של מני נפתלי כדין עצמותיכם, אל תיראו ממשטרת האשם ואיחיתי את שבריכם והרביתי אתכם ומילאתם את הארץ כולה והייתם לי לעם סגולה כנגד הדיקטטור הסגול.

תגובות