פרשת השבוע |

פרשת עקידת יעקוב

ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום
מס"עת נתניהו קורונה 2020
ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום

א

ויסתגר סתם סופר ירמיה בן כסיל בעל הטור בדירתו השכורה למען יכתוב את מגילתו השבועית לדברי מוסף הארץ ויבהה בלפטופו, ויהי ערב ויהי בוקר, יום דד ליין. והדף איננו מלא, הוא אפילו ריק:  

ב

ויתור בעל הטור אל הטאבים ויראה את כל הרע אשר אירע בארצו ותתעורר בו החרדה ותעיק על נפשו. ויראה כי לא כתב מילה ופג מועד דד־ליינו וילקה בלבו ויפול על מקלדתו ויתעלף עליה ויקלידו לחייו התפוחיות בשמו לאמור: 

ג

בימים האלה יש מלך בישראל, איש לא ישר אשר הישר בעיניו יעשה. ויקרע נתניהו את הארץ לשבטים ויחליש את חסינות עמו ויהפוך אותו לעדר למען יחסן חסינותו ואין תקציב ואין מפכ"ל ואין מתווה למגפה:

ד

ויקומו לנתניהו אפס מתחרים וימנה תחתיו עשרות אפסים, שרים וחברי כנסת מלחכי פנכה וכל החטאים אשר עשו כתובים בספר שפוטים ובספר מלחכים א' ומלחכים ב':

ה

ויהיו למלך נתניהו אלף מתים ושלושת אלפים נדבקים ומאות אלפי מובטלים ויקרא נתניהו לגמזו אליו ויאמר לו צייר לי מתווה, ויאמר לו גמזו לאמור אבנה לך רמזור אשר יהיה כמזור למגפה: 

ו

ויצבע רמזור גמזו באדום רק את ערי המסכנות החומות והשחורות אשר שוכנות בנחלות חרדים וערבים מוזנחות. ויהי מספרן של הערים האדומות ארבעים, זכר ליציאת מדינת הרווחה מישראל ליהודה: 

ז

וימרדו החרדים ברמזור גמזו ויצפרו לנתניהו וישלחו אליו נחמנים מאומתים ויאיימו להתפצל מקואליצייתו. וייבהל מהם נתניהו ויחבל ברמזור גמזו ויכפה עליו הבהובי שווא: 

ח

ויצא גמזו בגפו לאכוף את הסגר בגופו כשוטר תנועה אשר בגשם הראשון הופך לרמזור, כי כל שנה אותו דבר, יומיים גשם ואיילון חוזר להיות נהר וכל הרמזורים ישר מתקלקלים ופחד אלוהים לחשוב איך נעבור חורף של קורונה ושפעת והצפות ובחירות רביעיות והישרדות נחל האסי, מלחמת שבט ניר דוד בשבט בני בית שאן:

ט

ויקרע מרד הערים האדומות את מסכת שקר הסיפוח שעטה נתניהו על פניו במשך שלוש מערכות בחירות, ויראה העם שהמלך אינו יכול להחיל ריבונות על ארצו ויזנחו אותו בסקרים ויזבחו לבנט:

י

ובליל הסגר יכה הנאשם בסגל ויצאו ממנו סקופים. ויפתח סגל תיבות פנדורה מטויחות ויצאו מהן נחשי מח"ש ויכישו את המשטרה ואת הפרקליטות:

יא

וינאם נתניהו כאיזי בכר בפרק האחרון של מנאייכ ויתנצל על עקידת יעקוב אבו אל־קיעאן ויאמר כי נועדה העקידה לעקוד את מלכותו ויקרא לחקור את החוקרים:

יב

ותדע כל אם אום אל־חיראן כי אם יעקוב אבו אל־קיעאן היה מתנחל יהודי, נתניהו כבר היה מכיר בכפר הלא־מוכר ונוטע עצים במדבר וסולל כבישים על דרכי העפר ובונה בתי קבע על צריפי הפחונים:

יג

ודמו של יעקוב אבו אל־קיעאן יחיה את נתניהו בעל חמש הכהונות, וכל שקרי נתניהו כתובים בספר ספין הספינים ובספר דברי הימין ובספר איוב קרא:

יד

ויתעורר מעלפונו הסתם סופר ירמיה בן כסיל בעל הטור בחדרו המהביל והוא מיוזע וורוד עד מאוד. ויראה כי לא כתב במסמכו דבר מלבד האות חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אותה הקלידו לחייו התפוחיות עת נפל על מקלדתו במועד דין הדד ליין:

טו

ויקלל בעל הטור את עצמו לאמור ארור היום אשר יולדתי בו, ארור האיש אשר עשה את אמי, ארורים הצירים אשר הוציאוני מרחמה, ארורות האחיות אשר ביתקו נפשי וקרעו את חבל טבורי. ויכתוב הבלים בחיפזון לאמור פצע החיים לעולם לא יגליד, מי שנולד בהכרח יפסיד.

תגובות