פרשת השבוע |

פרשת הלנצח תאכל שקר

ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום

א

ויגזור המלך נתניהו סגר שני ויאמר לעמו נעבור את זה יחד, זזתי לעשות שלום ולהתראות עם האמירויות. ויארוז את שלושת תיקיו ויקח את שני בניו ואת שרה אשתו ויברח להתבליין עם בחריין, וימריא נתניהו ארה"בה כרמאי לאמור: אהבה זה ריחוק:

ב

ותיפתח שנת תשפ"א ותדיף ניחוחות פח אשפה אשר פתחת להשליך בו שק חטאיך, וטיפטף השק והכתים נפשך והלך יומך לעזאזל: כך נפתחה שנת תשפ"א, סגר שני על כל בית ישראל: 

ג

וישב העם בגלות בדד ויהרהר על גורלו לאמור: איך נתקענו בפנים דווקא כשבחוץ מתחיל להיות נעים? ואיך דווקא בפעם היחידה בשנה שאלוהים המיזנתרופ פתוח לקבלת קהל סגרו אותנו בבתים?

ד

ויחפשו בני ישראל תשובות אצל בעלי הדעה ויצייצו לאבישי בן חיים לאמור תאר לנו תיאוריה. ויפזר אבישי את שערו השמשוני ויקסימם בקשקשיו לאמור:

ה

רבים לא מודעים לכך שבשנת שבעים ושבע, היא היא שנת המהפך, הפך אלוהים לכלי המשרת את ישראל הראשונה שהשתלטה במובן הגמוני ודמוני על הפקידות המלאכית, שלא בכדי שתלה בישראל השנייה תודעת כזב שצבע המלאכים הוא לבן, והרי זהו מקור המקרו של הקרב על האסי בין ניר דוד לבית שאן:

ו

ויחטפו בני ישראל את ג'ננתם על אלוהיהם ויצבאו על שערי שמים ויזעקו לאמור: אלוהים תפתח ת'שער. ויעירו אותו הצעקות משנ"צו אשר עשה ויאמר אלוהים לבני ישראל לאמור הלנצח תאכלו שקר?

ז

זכרו את אשר עשה לכם נתניהו והוליככם שולל, שלוש מערכות שלכאורה היו על סיפוח הגדה ופיללתם בלבבותיכם שאין זו אגדה, אך כעת המריא הרמאי לחתום על אי־סיפוח ומרוב בהילות שכח לקחת איתו עט:

ח

זכרו את ימי סגר ראשון בהם עשיתם כדברי נתניהו וקיימתם את הנחיותיו ושבתתם מכל מלאכתכם והקרבתם את הונכם ושבקו שווקיכם וישבתם בליל הסדר לבדכם בעוד המלך ונשיאו ושריו סעדו עם בני משפחתם:

ט

זכרו איך ניתץ נתניהו את הסגר מבלי לגדוע את שרשראות ההדבקה והשליככם חסרי כל וציווכם לבלות ולעשות חיים בעוד מילא כיסו מענקים:

י

כי ראה נתניהו במגפה כברכה אשר האריכה את מלכותו והבריחה את קלונו ואילפה את אלופיו גנץ ואשכנזי ורתמם לכרכרת אחדותו המשוסעת הדוהרת לתהום יען כי על ראש הגנב בוער כתר הקורונה:

יא

ויאמר אלוהים לבני ישראל לאמור: שישה חודשים עסקתם בהישרדות אסי בוזגלו ולא בהישרדות בנימין נתניהו וכעת קץ הבידור והחל הבידוד וראיתם את האמת:

יב

ויעניש אלוהים את עמו ויהפוך את שקרי נתניהו לנבואות אמת: ותשרוף אש חמאס את הדרום ואת הסכמי השלום כהסתת נתניהו נגד הסכמי אוסלו. ויפרו כל שבטי ישראל את הסגר כנבואות האנרכיה של נתניהו נגד הפגנות בלפור:

יג

ויחוש אלוהים רע על סבל עמו וירגיש אשמה כי הוא זה שברא את בני האדם ויקטוף את פרי הדעת ויאכל אותו וישקע בטריפ דבש מתוק מתוק.

תגובות