פרשת השבוע |

פרשת בשר יועצים

ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום
טופז לוק ועופר גולן
ירמי שיק בלום
ירמי שיק בלום

א

ותשוב משלחת נתניהו מן היסטוריית הבית הלבן אל היסטריית הסגר שני. ותחלוף מרכבת המלך מעל ארצות ירוקות ותרחף בשמים פתוחים בדרך לישראל אדומית ומבודדת אשר הודממה והאדימה מחמת המגפה: 

ב

וירבו צרותינו כרימון ואין מחילה וכפרה יען כל הארץ מחלה ומחל ועוני וחלושס וחמאס וחלאס נמאס לכתוב שרע אבל מה לעשות שהאמת לא חמוצה אלא מרה בקטע מקולקל:

ג

וישב עם קשה עורף בארץ פגת תוקף ואין נביא בעירו, מושבת לצים וצייצנים, עבדים שונאי דעת, בעלי תקיעה בשופרות המלך הנאשם:

ד

וישן נתניהו במטוסו שנת חטאים במיטתו המלכותית, מאתיים אמה אורכה ומאתיים אמה רוחבה ושלושים אמה קומתה, צפונה מאחורי פרוכת מחלקה ראשונה: 

ה

ויחלום נתניהו ובחלום הוא נער בארה"ב לצד בן ציון אביו ואחיו יונתן המשקיפים על מגדלי תאומים. ויברך בן ציון את יוני בנו לאמור: גיבור חיל תהיה ותכה בפלשת ותביס את מפא"י ותמלוך על ישראל: 

ו

ויבוש יוני מנבואת אביו ויפרע את בלורית אחיו הצעיר בנימין ויבקש מבן ציון ברך את בנך. ויברך בן ציון את ביבי לאמור: סוחר גדול תהיה ותכה בסוציאליסטים שוק על אברך ובתחבולות תעשה לך הצלחה: 

ז

וירדו רהיטים מן השמים ויחריבו את המגדלים ויעלו מן ההריסות עצמות יבשות ורבות כמאומתים על פני הגל. וילכו העצמות אל נתניהו ובשר חדש צומח עליהן. ויאמרו לו העצמות לאמור: ביבי הרס את ישראל, לך לך לארה"ב:  

ח

ויעיר יאיר את אביו לאמור: אבא נוחתים בישראל קח קח מגבון לח. ויקיץ נתניהו משנתו ולבו כבד והאיפור מרוח על פניו וידע כי חלם על הפגנות בלפור. ויאמר לבנו יאיר לאמור: הבא אלי את טופזעזל:

ט

וימהר יאיר אל תא המשרתים ויראה את טופזעזל ישן כפיות עם אפר גולן על רצפת המטוס. ויבעט יאיר בטופזעזל ויאמר לו לאמור: השחל ערדליך על נעליך כי המקום אשר עומדים בו אבי ואמי סטרילי הוא: 

י

ויחכה שומר המלך לטופזעזל בפתח הפרוכת וישא אותו פנימה על גבו וראשו שמוט מטה כשק. וינערהו השומר ויטלטלהו וישקה את נתניהו ואשתו בנעורי טופז המשמש כנאד מי נעורים אשר ליקט יאיר בדובר צה"ל להחיות את מלכות אביו . 

יא

וטופזעזל יקרא כך כי נשרו שערותיו לעזאזל וחלפו נעוריו בטרם עת ונפחה נשמתו כשמכר עצמו לבלפור כבשר יועצים. וירווה נתניהו את צימאונו וישובו אליו כוחותיו ויאמר לטופזעזל לאמור צלמני ישן כבגין על רצפת המטוס: 

יב

ותנחת המשלחת ויצווה נתניהו על שעיריו להפר בידודם ולתעד מכחישי קורונה בבלפור ולהפיצם ברשת השופרות. כה אמר נתניהו: פילגתי את עמי למען אחדות שלטוני וניתצתי את המצור על מבצרי ושחטתי את מורדי גל שני ככפרה לרעיי החרדים וטיהרתי את משכן הכנסת מנגיף הדמוקרטיה וטיהרתי את חטאיי השלטוניים, סגר מלא על כל ישראל.

יג

וישבו ביום הכיפורים בני נתניהו בארמונם וישתו מנאד מי נעורי טופזעזל ושאר השעירים הצעירים. ויתעורר אלוהים משנצ"ו אשר עשה ויסטור לכדור הארץ לאמור: עמוד ישר. ויפיח אלוהים רוח חיים במטאטאים בבלפור וימלאו את המעון בקרדית האבק ויחוללו סערה בכוס התה הנתניהוהית. 

יד

וישבו גולדה מאיר ומשה דיין ובן ציון נתניהו במרומים עם אלוהים, ויאמר בן ציון לאמור: הבן שלי עשה לכם טובה היסטורית ומחק את מחדל מלחמת יום הכיפורים שלכם עם המחדל קורונת כיפורים שלו ותאמינו לי אני מבין בזה, אני היסטוריון, ואבא שלו.

תגובות