בצ'ק פוינט העסקים כמעט כרגיל, למרות הקשיים

הכנסות החברה ירדו ברבעון השלישי ב-17% לעומת הרבעון השני, אך הרווחיות השתפרה עקב הירידה בהוצאות; ההון העצמי חצה את גבול מיליארד הדולר; סעיף ההכנסות הנדחות, "צנצנת העוגיות" של צ'ק פוינט, ירד ב-10% ל-100 מיליון דולר

מאת עמי גינזבורג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מאת עמי גינזבורג

מנהלי חברת צ'ק פוינט, יצרנית תוכנות ההגנה לרשתות, לא הסתירו אתמול את גאוותם על התוצאות שהציגה החברה לרבעון השלישי של 2001. החברה אמנם דיווחה על ירידה משמעותית בהכנסות וברווח לעומת הרבעון השני, אבל לעומת הזעזועים שפוקדים בימים אלה חברות תעשייתיות רבות יכולים בצ'ק פוינט בהחלט להיות מרוצים. השאלה המטרידה היחידה היא אם מגמת ההתכווצות בעולם הטכנולוגיה לא תשפיע גם על צ'ק פוינט, ואם מגמת הצמיחה שנעצרה כבר ברבעון השני, הרבה לפני התקפת הטרור על ארה"ב, תתבטא גם ב-2002.

כך או אחרת, התוצאות שמציגה צ'ק פוינט - גם ברבעון השלישי הקשה של 2001 - הן עדיין מליגה אחרת לעומת חברות טכנולוגיה אחרות. בהתאם להודעה המוקדמת מ-3 באוקטובר, צ'ק פוינט רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 118 מיליון דולר, המשקפות ירידה של 17% לעומת הרבעון השני של 2001. בצ'ק פוינט הסבירו כי ההכנסות היו נמוכות ב-20-15 מיליון דולר לעומת התחזיות המקוריות, כתוצאה מהשפעות שגרמה התקפת הטרור על ארה"ב ב-11 בספטמבר.

"הרבעון החל טוב, והמגמה הזו התחזקה באוגוסט, אבל לצערנו המומנטום לא נמשך באותו אופן בגלל אירועי 11 בספטמבר", אמר אתמול מנכ"ל החברה, גיל שויד, בשיחת ועידה שקיימה החברה. שויד העריך אתמול כי ההכנסות של החברה ברבעון הרביעי ינועו סביב 125-120 מיליון דולר, כלומר נמוך מהתחזית הממוצעת הנוכחית - 130 מיליון דולר.

למרות הירידה בהכנסות, הרווחיות של צ'ק פוינט כמעט שלא נפגעה ברבעון השלישי. הרווח הגולמי של החברה הסתכם ב-112.7 מיליון דולר ושיעורו מתוך ההכנסות מתקרב כעת ל-95%. הרווח התפעולי הסתכם ב-76.8 מיליון דולר (65% מההכנסות) והרווח הנקי הסתכם ב-74.3 מיליון דולר, שהם 29 סנט למניה. הרווח הנקי תואם את התחזית המונמכת מ-3 באוקטובר.

הסיבה לרווחיות הגבוהה של צ'ק פוינט למרות ההכנסות הנמוכות, נעוצה בירידה משמעותית בהוצאות התפעוליות שרשמה החברה ברבעון השלישי. צ'ק פוינט דיווחה כי הוצאותיה התפעוליות ברבעון השלישי הסתכמו ב-35.9 מיליון דולר, והיו נמוכות בכ-9 מיליון דולר מהכנסותיה ברבעון השני.

הירידה בהוצאות התפעוליות התבטאה בעיקר בהוצאות המכירה והשיווק, שהסתכמו ברבעון השלישי ב-23.5 מיליון דולר, ירידה של 18% לעומת הוצאות אלה ברבעון השני. הוצאות הפיתוח של החברה ירדו ברבעון השלישי ב-1.5 מיליון דולר ל-7.5 מיליון דולר, ואילו הוצאות ההנהלה והכלליות פחתו ב-1.2 מיליון דולר ל-4.9 מיליון דולר.

סמנכ"ל הכספים של צ'ק פוינט, אייל דשא, הסביר אתמול כי הירידה בהוצאות התפעוליות נבעה מכמה גורמים. כ-2.5-2 מיליון דולר חסכה החברה בהוצאות שמקורן בתשלום מסים על רווחים שנבעו לעובדי צ'ק פוינט ממימוש אופציות למניות.

החיסכון הזה נובע בחלקו מירידה חדה במחירה של מניית צ'ק פוינט ברבעון השלישי. המניה, שהחלה את הרבעון השלישי במחיר של 50.5 דולר, נסחרה ב-1 באוקטובר במחיר שפל של 20.8 דולר, והשלימה ירידה של 60% בשלושה חודשים בלבד. מאז הספיקה מניית צ'ק פוינט להתאושש מעט, ואתמול כבר נסחרה סביב 31-30 דולר, מחיר המשקף לחברה הישראלית שווי של 7.2 מיליארד דולר. שויד אמר אתמול ש-84% מהאופציות שבידי עובדי צ'ק פוינט מצויות כיום בתוך הכסף, ומכאן שהוצאות המיסוי שחסכה החברה ברבעון השלישי עשויות לצוץ מחדש ברבעונים הקרובים.

מקור נוסף לחיסכון של צ'ק פוינט, שאף הוא נראה זמני, נבע מתשלומים נמוכים יותר לתמרוץ עובדים על פי ביצועים. בסעיף זה, שכולל בין היתר בונוסים לעובדים, נחסכו לדברי דשא כ-2 מיליון דולר. מלבד שני סעיפים אלה חסכה צ'ק פוינט עוד כ-4 מיליון דולר שנחלקו בין סעיפים שונים, בעיקר שיווק והוצאות הנהלה וכלליות. שויד הסביר שמגמת הירידה בהוצאות אינה צפויה להימשך, והחברה מצפה כי עם הצמיחה בהכנסות תירשם מחדש עלייה גם בסעיפי ההוצאות.

הסעיפים המאזניים של צ'ק פוינט מלמדים על עלייה נוספת ביתרות המזומן של החברה. בסוף ספטמבר הסתכמו יתרות המזומן בקופת צ'ק פוינט ב-944 מיליון דולר. החברה דיווחה כי תזרים המזומנים מפעילות הסתכם ברבעון השלישי ב-78.2 מיליון דולר.

יתרות המזומנים הגבוהות של צ'ק פוינט מסייעות לחברה להגדיל את רווחיה. הכנסות המימון של החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-11.4 מיליון דולר, בדומה להכנסות המימון ברבעון השני. ברבעונים הקרובים עלול סעיף זה לתרום הכנסות מעט נמוכות יותר, עקב שתי הפחתות הריבית האחרונות של הבנק המרכזי בארה"ב.

קופת המזומנים התפוחה של צ'ק פוינט מהווה כיום כרית ביטחון חשובה לחברה. שלא כמו חברות אחרות, צ'ק פוינט לא ביצעה בשנים האחרונות רכישות משמעותיות, והצמיחה הנאה בהכנסות שהיא הציגה בשנים האחרונות נבעה כולה מגידול פנימי. הרווחים הגבוהים איפשרו לצ'ק פוינט לנהל מדיניות פיננסית שמרנית, עם מאזן נקי לחלוטין מחובות, ועם הון עצמי שחצה ברבעון השלישי את גבול מיליארד הדולר. החוסן הפיננסי של צ'ק פוינט אמור לאפשר לה לצלוח את ההאטה בשווקים ביתר קלות, וזו כנראה הסיבה ששוק ההון מאפשר לחברה להיסחר בשווי גבוה פי 7 מההון העצמי שעומד לרשותה.

בסיכום של תשעת החודשים הראשונים הציגה צ'ק פוינט הכנסות של 405.1 מיליון דולר, המשקפים עבורה גידול של 42% לעומת התקופה המקבילה ב-2000. הרווח הנקי ל-9 חודשים הסתכם ב-244.7 מיליון דולר, גידול של 75% לעומת התקופה המקבילה ב-2000. שויד ציין אתמול שהגידול ברווח היה גבוה מהתוכניות המוקדמות של החברה לגידול של 50% ברווחים במשך השנה. החברה גם הציגה שולי רווח נקי של 63% מההכנסות, הנחשבים לרמת שיא עבורה.

ההאטה שרשמה צ'ק פוינט משתקפת בסעיף המאזני של ההכנסות הנדחות של החברה. סעיף זה משקף מכירות שצ'ק פוינט כבר קיבלה תשלום תמורתן (למשל, הכנסות משירותים עתידיים עבור התוכנה או עדכוני תוכנה ללקוחות), אך עדיין לא הכירה בהן בדו"ח הרווח וההפסד. בסעיף זה נרשמה ירידה מ-110 מיליון דולר בסוף יוני ל-100 מיליון דולר בסוף ספטמבר. הירידה בשיעור של 10% נמוכה מהירידה במכירות עצמן. סעיף ההכנסות הנדחות נחשב לעתים לעודף או מלאי שמבטיח כמות מסוימת של הכנסות לצ'ק פוינט ברבעונים הקרובים.

שויד ודשא שידרו אתמול ביטחון ביחס לתחרות שעלולה להתפתח מול צ'ק פוינט בקרוב מחברות מתחרות דוגמת נטסקרין, שעומדת בפני הנפקת מניות ראשונה בבורסה האמריקאית. דשא טען אתמול שהחברה אינה נאלצת להוריד מחירים על תוכנות ההגנה שהיא מוכרת. שויד אמר כי לצ'ק פוינט יש מגוון מוצרים, החל בתוכנות שעולות כמה מאות דולרים, ועד תוכנות בעלות ביצועים גבוהים לפלחי השוק הגבוהים. המגוון הזה הוא שמאפשר לצ'ק פוינט לשמור על נתח שוק גבוה.

ומה מתכננת צ'ק פוינט לשנה הקרובה? לדברי שויד, השבועיים הראשונים של אוקטובר נראים בסדר, אבל החברה עדיין לא יכולה לדעת מה תהיה המגמה בהמשך הרבעון. שויד ציין עוד כי סדרת המוצרים החדשה שהוציאה צ'ק פוינט בתחילת הרבעון השלישי (צ'ק פוינט NG), מתקדמת היטב. המכירות של סדרה זו גדלו מ-5% מסך המכירות ביולי ל-10% באוגוסט ול-15% בספטמבר.

שויד העריך אתמול בפני האנליסטים בשיחת הוועידה שהרווח של החברה לרבעון הרביעי יהיה 30-28 סנט, וכי ההכנסות לרבעון הרביעי יהיו 125-120 מיליון דולר. על פי תחזית זו ההכנסות השנתיות של החברה יסתכמו ב-530 מיליון דולר, עם צמיחה של כ-25% לעומת 2000.

שויד הנחה את האנליסטים שלא לשנות בינתיים את התחזיות ל-2002. על פי ממוצע תחזיות האנליסטים אמורה צ'ק פוינט לרשום ב-2002 הכנסות של כ-640 מיליון דולר, אשר ישקפו לה צמיחה של כ-19%. הערכות אלה נמוכות במידה משמעותית מהתחזיות עבור צ'ק פוינט בתחילת 2000, שלפיהן אמורה היתה החברה להגיע ב-2002 להכנסות של כ-800 מיליון דולר. תחזית הרווח לצ'ק פוינט ל-2002 היא כעת 1.36 דולר, גידול קל בלבד לעומת רווח של 1.32 דולר למניה שצפויה החברה להציג בתום 2001.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ