>> בנק ישראל מחמיר את המגבלות על ריכוזיות תיקי האשראי של הלווים הגדולים במשק: טיוטה לתיקון שפירסם הבנק בימים האחרונים מציעה שינוי בהגדרה של מגבלת קבוצת לווים. כיום, המגבלה קובעת שהבנק יכל להעניק לכל אחת מקבוצת הלווים הגדולים אשראי בהיקף של עד 30% מהונו העצמי - בעוד שבמסגרת ההוראה החדשה השיעור יירד ל-25%.

הטיוטה לתיקון שפירסם המפקח החדש על הבנקים דוד זקן מתייחסת לתיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 313: "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים". זאת כחלק מהפקת לקחים מהמשבר הפיננסי ומהסיכונים למערכת הבנקאית שהתגלו במהלכו, ובכדי לצמצם את ריכוזיות הלווים הגדולים במשק בתיקי האשראי המוחזקים על ידם בבנקים השונים. הלווים הגדולים במשק כיום הם קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, קבוצת יצחק תשובה, משפחת עופר, קבוצת שרי אריסון, קבוצת אליעזר פישמן וקבוצת לב לבייב.

מגבלה זו תחול גם על החבויות של הבנקים לתאגיד בנקאי, בישראל או מחוצה לה, כשלגבי הבנקים הקטנים יותר בגודלם ייקבעו כל מיני הקלות בכדי לא לפגוע בפעילות הבנקאית התקינה שלהם.

בנוסף, במסגרת החמרת המגבלות על הריכוזיות של הלווים הגדולים בתיקי האשראי שלהם, תוחמר המגבלה לגבי השיעור המקסימלי מההון העצמי שאותו מותר יהיה לבנקים להעניק כאשראי ללווים הגדולים. כיום מותר לבנקים להעניק אשראי לששת הלווים הגדולים בשיעור של עד 135% מההון העצמי שלהם, בעוד שבמסגרת הטיוטה החדשה החבות תחול על כל הלווים שחבותם לבנקים היא יותר מ-10% מההון העצמי של הבנקים - ועד לשיעור של 120% .שיעור זה ייקטן עד ל-120%, כלומר תהיה הרחבה של מספר הלווים הכפופים למגבלה.

מדובר בטיוטה מורכבת שאותה לומדים בימים האלה בכל הבנקים, הכוללת בין השאר הוראות מעבר שונות, קריטריונים לבדיקת יציבות פיננסית של הלווים, איכות ביטחונות, שיטות מדידה ועוד. חלק מהבנקים, כמו בנק לאומי, בניהולה של גליה מאור כבר אימץ חלק ניכר. המשמעות של המגבלות החדשות היא כי במהלך השנתיים האחרונות הבנקים יצטרכו להתאים את תיקי האשראי שלהם והלווים הגדולים יצטרכו לפרוע ולמחזר אשראים בהיקפים של מיליארדי שקלים - ואולי אף יותר מכך. לפי הערכות, המגבלה תשפיע בעיקר על הקבוצות של תשובה, משפחת עופר ואי.די.בי של נוחי דנקנר.

במסגרת הטיוטה נקבעו תאריכי יעד ליישום ההוראה. כך למשל, הפיקוח על הבנקים ידרוש הפחתה של חריגה מגבלת קבוצת לווים של 25% מההון העצמי עד לתחילת החלת ההוראה בפועל, כלומר עד ל-31 בדצמבר 2011. את מגבלת שיעור ההון העצמי המקסימלי, שממנה יוכלו הבנקים להעניק את האשראי (120%) יצטרכו הבנקים ליישם בהדרגה עד סוף 2012.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ