פפה (מימין) ומסי בדיבור צפוף, באפריל השנה
הקלאסיקו