ניצול שואה מאושוויץ. הבעיה קלה לתיקון, אבל לא מטופלת
ניצולי שואה