המשרד להגנת הסביבה: מ-2012 חלה ירידה של עשרות אחוזים בפליטת חומרים מזהמים

לפי המשרד, פליטת תחמוצות חנקן וגופרית לאוויר בישראל עדיין גבוהה בהשוואה לרוב מדינות האיחוד האירופי, ויש עדיין מוקדים משמעותיים של זיהום, בהם אסדת תמר ומפרץ חיפה

צפריר רינת
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
הארובות של מפעל חיפה כימיקלים בחיפה, לאחר שהושבתו, באוגוסט האחרון
צפריר רינת

בשש השנים האחרונות חלה ירידה של עשרות אחוזים בפליטת חומרים מזהמים ממקורות תעשייתיים וממתקני תשתית גדולים בישראל - כך עולה מנתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2017, שפרסם היום (שלישי) המשרד להגנת הסביבה. עם זאת, עדיין יש כמה מוקדים משמעותיים של פליטת זיהום, בהם אסדת הגז תמר וכן מפעלים באזור מפרץ חיפה. במפעל בתי הזיקוק (בזן) חלה בשנה שעברה עלייה של 18% בפליטות חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים, אך בסך הכל נרשמה בשנה זו ירידה של 7% בפליטת חומרים אלה במפרץ חיפה.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, הפליטה לאוויר של תחמוצות חנקן וגופרית לנפש בישראל עדיין גבוהה מהפליטות ברוב מדינות האיחוד האירופי. מזהמים אלו יכולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה ועלייה בתחלואת לב וכלי דם. המקור העיקרי לפליטתם נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון. בתחנות אלו חלק גדול מיחידות הייצור פועל ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים. לצד זאת, יש ירידה של פליטת תחמוצות אלו בשיעור של 60%-50% בשש השנים האחרונות בשל מעבר לשימוש בגז בחלק מתחנות הכוח לייצור חשמל.

פליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים המדווחים למפל"ס עלתה ב-1% בשנת 2017, ופחתה ב-44% במצטבר משנת 2012. העלייה בשנת 2017 נובעת בעיקר מעלייה בפליטות של מפעלי אספלט (עלייה בייצור) ושל מטמנות פסולת.

אסדת טיפול הגז של קידוח תמר - שאותה מפעילה חברת נובל אנרג'י - המשיכה לפלוט כמויות גדולות של חומרים אורגניים נדיפים שחלקם מסרטנים, ובראשם בנזן. כמות הפליטה השנתית היא כאלף טונות. על פי המשרד להגנת הסביבה, ההשפעה של פליטה זו היא זניחה בגלל המרחק של האסדה מהים - 22 קילומטרים. "בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי נדרשה נובל אנרג'י להפחית אף את הפליטות הללו, והתקנת אמצעי ההפחתה תושלם ברבעון הראשון של 2019 ותוביל להפחתת הפליטה מאסדת תמר ב-98%", ציין המשרד להגנת הסביבה.

עוד נמסר מהמשרד להגנת הסביבה כי "יצוין כי באסדת לוויתן לא צפויות פליטות אלו, מאחר ותהליך הטיפול בגז הטבעי יהיה במערכת סגורה, הכוללת את איסוף הגז הנפלט ממערכות שונות וניצולו כדלק למתקני האנרגיה באסדה". המתנגדים להקמת אסדה מול חוף הכרמל טוענים שאין בעולם מערכות המאפשרות מניעת פליטות בשיעור שאותו מציין המשרד, וכי האסדה תסכן את איכות האוויר של תושבי האזור.

ביבשה פחתה פליטת חומרים אורגניים נדיפים בשיעור של 8% מאז שנת 2012. הפחתה של כ-110 טון לעומת 2016 התרחשה בשנה שעברה במפעל כרמל אולפינים, לאחר שדרישות הפחתה של המשרד להגנת הסביבה ייושמו. לסגירה של מפעל חיפה כימיקלים בחיפה וכן להשבתות במפעל של חברה זו בדרום, בעקבות הפסקת פעילות מיכל האמוניה, יש משמעות גדולה מבחינת הפחתת זיהום. על פי נתוני מרשם הפליטות, היתה בשנה שעברה הפחתה של יותר מ-500 טון בשל ההשבתות במפעלים.

במפרץ חיפה היתה בשנה שעברה ירידה של 29% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים, לעומת שנה קודם לכן, ושל 61% במצטבר מאז 2012. כמו כן, התרחשה בשנת 2017 הפחתה של 7% בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים, ו-66% במצטבר מאז 2012. הפחתות אלו הושגו בעיקר בעקבות יישום של דרישות המשרד להפחתת פליטות בתעשייה (כרמל אולפינים וגדיב). במפעל בתי הזיקוק חלה בשנה שעברה עלייה של כ-21% (46 טון) בפליטת חומרים אורגניים נדיפים ועלייה של 18% בפליטות חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים. עלייה זו תועדה בעקבות איתור מוקדי דליפות נוספים בבתי הזיקוק.

הזרמת המזהמים לים התיכון פחתה ב-96% בשנת 2017, עם הפניית בוצת המכון לטיפול בשפכי גוש דן (שפד"ן) למתקן הטיפול החדש בבוצה. הזרמת בוצת השפד"ן לים פסקה בפברואר 2017 עם סיום תקופת ההרצה של המתקן. בשנת 2017 חלה הפחתה של 46% בכמות המזהמים המוזרמים בקולחי מפעלים לנחלים לעומת שנה קודם. זאת, בעיקר לאור הפסקת הזרמת קולחי מפעל חיפה כימיקלים לקישון עם סגירתו. נתונים אלה נוגעים להזרמת מזהמים לים ולנחלים בהיתר, והם אינם כוללים הזרמה שאינה חוקית. 

בנוסף נרשמה בנתוני המפל"ס עלייה של 6% במיחזור פסולת עירונית מעורבת בשנתיים האחרונות (מדובר בדיווחי תחנות המעבר, ולא בכלל הפסולת המעורבת בארץ). הסיבה לכך היא תחילת הפעילות של מתקן למיון ולהפרדת פסולת אורגנית בתחנת המעבר גרין-נט בעטרות, ומתקן ה-RDF למיון פסולת מעורבת בפארק מיחזור חירייה.

בתחום פסולת הבניין מציג המפל"ס שינוי משמעותי בשנת 2017: עלייה של 41% בכמות פסולת הבניין המטופלת, ועלייה מצטברת של 180% מאז שנת 2014. זאת, בעקבות הקמת תחנות מעבר חדשות והגברת פעילות הפיקוח ואכיפה של המשרד. יש לציין שהשנה נסגר אחד האתרים הגדולים להטמנה ולמיחזור של פסולת בניין, ויש דיווחים רבים על גידול בהיקף פסולת הבניין שלא מגיעה לאתרים מוסדרים.

מעמותת "צלול" נמסר: "אנחנו מברכים על ההישגים החיוביים אך מצרים על כך שהמשרד להגנת הסביבה מתעלם מהתמונה הגדולה. הים והנחלים נותרו קורבנות לזיהום ישיר של מפעלים וביוב. המשרד סופר רק הזרמות לים שנעשו בהיתר ומתעלם ממאות מקרים של גלישת מזהמים ללא היתר. כמו כן מאכזב שהמשרד להגנת הסביבה חוטא לתפקידו ומאמץ את הרטוריקה השקרית של משרד האנרגיה וחברות הגז ועל פיה אסדת לוויתן תהיה סגורה וירוקה למרות שאין דוגמה לאסדה כזאת בעולם".

מחברת בזן נמסר כי "הקבוצה פועלת בהתאם לנהלים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה, לזיהוי וטיפול במקורות דליפה ממתקניה. בזן מבצעת מדי שנה כחצי מיליון בדיקות לזיהוי מקורות דליפה אפשריים. הדליפות שהתגלו וטופלו בשנת 2017 מהוות 0.19% מסך הבדיקות השנתיות. מגמת שיפור איכות האוויר בחיפה כפי שעולה מהדו"ח, מעודדת ובזן תמשיך לפעול למען שיפור איכות האוויר באזור".

מהתאחדות התעשיינים נמסר כי היא מברכת על נתוני המפל"ס "אשר מוכיחים את מידת המחויבות ארוכת השנים של התעשייה להפחתת פליטות לסביבה, תוך השקעת למעלה ממיליארד שקל בכל שנה. נתונים אלו מתווספים לנתוני איכות האוויר שנמדדו ביום כיפור האחרון, אשר הראו פעם נוספת כי התעשייה כבר אינה מהווה מקור פליטה עיקרי אלא התחבורה הכבדה. על כן נדרשת העמקת מדיניות ממשלתית להפחתת הפליטות בעיקר מהתחבורה, בנוסף לגורמי פליטה אחרים. לצד זאת, ההתאחדות קוראת לממשלה לפעול ביתר נמרצות לקידום הבאת תשתיות הגז הטבעי למרכזי אזורי תעשייה, ובכך לסייע להפחתות נוספות בפליטות לאוויר".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ