סוף הצוויליזציה כפי שחזה אבן ח׳לדון

אביגדור אבלסון
מיצג המחאה בת"א נגד האדישות לנזקי הסביבה, יום שישי
אביגדור אבלסון

המערכת הקפיטליסטית, שנולדה מהמהפכה התעשייתית באמצע המאה ה-19, הביאה לרבים מההישגים הטכנולוגיים, vמדעיים, vתרבותיים וvחומריים של האנושות המודרנית. עם זאת, כל ההישגים הללו מבוססים על ניצול ללא בקרה, ובמקרים רבים ללא תשלום, של משאבי כדור הארץ ופגיעה בסביבה. כלומר, שהצמיחה, הכח המניע העצום של הקפיטליזם, הוא גם זה שעומד לנו עתה לרועץ. הצורך בצמיחה דוחף לצריכה אשר מתנגשת עם המציאות של פלנטה מוגבלת משאבים.

הפגיעה ההולכת וגוברת בסביבה מאז הופיעו המהפכה התעשייתית והכלכלה הקפיטליסטית, מתחילה להראות אותות מדאיגים. בכלל זה מפגעי משבר האקלים בדמות סערות קיצוניות, בצורות אזוריות תכופות והצפות. אך מעבר לכך, גם הרס מואץ של מערכות אקולוגיות טבעיות שמספקות לאדם את צרכיו הבסיסיים, החל בחמצן ומים וכלה במזון; זיהומים רחבי היקף הפוגעים בבריאות בני אדם; והכחדת מינים. הפגיעה בסביבה, כך נראה, עלולה להוביל לקץ המערכת הקפיטליסטית.

אבן ח׳לדון (1332-1406), ״אבי מדעי החברה״, ויש אומרים גם ״הכלכלן הראשון״, תיאר שלבים בצמיחת ציוויליזציות עד לקריסתן. אבן ח׳לדון מתאר את האבולוציה של אומות וציוויליזציות כשלבים, בהם חברה קדומה מתפתחת ועולה עד לפיסגה תרבותית ושיא של הישגים שממנו היא מתחילה להתדרדר עד לנפילתה הבלתי נמנעת.

העיקרון בבסיס ׳התאוריה החברתית׳ של ח׳לדון הוא ה-׳עסאבייה׳ (عصبيّة) שמשמעותה היא ׳תודעה קבוצתית׳ או ׳לכידות חברתית׳, שהיא הכח המניע שעומד מאחורי העלייה של ציוויליזציות. הלכידות החברתית והסולידריות של הקבוצה יוצרות את הבסיס לשיתוף פעולה שהוא חיוני לבניית ארגון חברתי יעיל והופך להיות חיוני יותר ככל שהמדינה מתפתחת. אולם, עם הגעתה של הציוויליזציה לשיא התפתחותה עם העושר, הנוחות, הרווחה והמותרות שנלווים אליה, או אז העסאבייה מתחילה להיחלש. זאת כתוצאה משילוב של גורמים חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים ופוליטיים. זהו תהליך של דעיכה, רקבון והשחתת מידות בו חיי המותרות משחקים תפקיד מכריע, וזהו השלב בו מתחילה הנפילה של הציוויליזציה.

ישנם מספר קווי דמיון בין הציווילזציות שנפלו עד היום לציוויליזציה הקפיטליסטית הגלובלית. ביניהם עליית הצריכה והמותרות, נהנתנות, חמדנות, השחתת המידות, ואיבוד העסאבייה. אולם, הגורם הסופי שהוביל לקריסה של הציוויליזציות שנפלו עד היום היה כוח חיצוני שניצל את החולשה של הציוויליזציה בעקבות שחיקת העסאבייה. האם במקרה של הצוויליזציה הקפיטלסטית הגלובלית יהיו בעיות גודל האוכלוסייה וכושר הנשיאה של כדור הארץ הכוחות שיביאו לבסוף לקריסה?

אינני כלכלן, אך מזווית ראיה של אקולוג ניתן לצפות כי הציוויליזציה הקפיטליסטית מגיעה לקיצה וקריסתה כבר החלה. התהליך הזה מתרחש, לא רק בגלל התסמינים שציין אבן ח׳לדון, אלא בעיקר משום שאנו מכלים את המערכות האקולוגיות של כדור הארץ מהן אנו יונקים את השירותים תומכי החיים שלנו. פרפורי הגסיסה של הציוויליזציה הכלכלית הזו, כבר כאן: ההרס המואץ של אקוסיסטמות, הכחדת המינים ההמונית, ההתחממות מהירה של האטמוספירה, הסערות הקיצוניות, הבצורות תכופות, ההצפות והזיהומים רחבי ההיקף ושיבושים קשים של מחזורי חומרים בטבע, כמו מחזור החנקן.

השאלה הגורלית שעומדת היום למפתנה של האנושות היא מי משני התרחישים הבאים יתממש: הקריסה של הציוויליזציה הקפיטליסטית שתביא לנפילת האנושות או שינוי רדיקלי של המערכת הכלכלית למערכת שתואמת את המציאות הסביבתית? אם נשכיל להשיל בזמן את השיטה הקפיטליסטית מעל למערכת הכלכלית והיצרנית של האנושות, יש לקוות שנצליח להישאר בכדי לבנות מציאות חדשה ומקיימת, שבה יהיה מקום לכל מרכיבי כדור הארץ.

אחרת, אם ניתן לדרך הקפיטליסטית להוליך אותנו ולהמשיך לפעול ללא הפרעה במתכונת של ״עסקים כרגיל״, כל הפתרונות הטכנולוגיים שנייצר לא יצילו אותנו, אלא לכל היותר ידחו קמעה את הקץ. כך נשקע יחד עם הקפיטליזם וכל מערכות הטבע הפגועות אל האסון הצפוי.

עד כה תרחישים מפחידים על אסונות אקולוגיים לא באמת נגעו בנו, לא כל שכן במנהיגי המדינות ומנהלי התאגידים הגדולים. בינתיים, הצריכה ממשיכה לעלות והם מרוצים מתוספת ההון לקופות המדינה ומעליית שורת הרווח של התאגידים.

אך כעת נפל דבר. הדיווחים הגוברים על המצב המתדרדר החלו להעיר ציבורים גדולים, וצעירים התחילו לצאת לרחובות בדרישה לשינוי. התסיסה הזו הובילה כעת לאחת מנקודות המפנה החשובות בהיסטוריה של הקשר בין כלכלה לסביבה.

לאחרונה התפרסם כי 181 מנכ"לים בכירים בארה"ב יצאו בהצהרה משותפת וחריגה, לפיה הם מפסיקים להתמקד בשורת הרווח אלא מציבים כמטרה תועלת לכלל הציבור ולסביבה. הידיעה הלקונית יכולה להיות ׳אבן דרך׳ שהופכת את מהות הקפיטליזם – הרווח כמטרה עליונה – על פניה.

אך אל לנו לשגות באשליות - מרבית המנהלים לא יאמצו מיד את ההכרזה הסנסציונית הזו. עם זאת, ההכרזה כשלעצמה היא עדות לשינוי שיכול להביא למהפכה חשיבתית בקרב המנהלים הבכירים וההכרה שלהם בכך שהמצב הקיים איננו יכול להמשך. המצב הבלתי סביר בעליל של ניצול פרוע שהוא נורמה לגיטימית בעיני הציבור, מתחיל להראות סימני סיום. הגענו לעידן חדש של הבנה והודאה בפגיעה בכדור הארץ, שהוא צעד ראשון לקראת נקיטת צעדים משמעותיים לשינוי. יש לקוות.

פרופ' אבלסון הוא אקולוג ימי מאוניברסיטת תל אביב

תגובות