האם נוכחות נשית בדירקטוריון טובה יותר לסביבה?

זה כבר כמה שנים שיש לנשים נוכחות בולטת והשפעה רבה בארגוני סביבה ובקהילה המדעית והמקצועית העוסקת בשימור הטבע. בכמה מדינות נוכחותן מורגשת גם במשרדי ממשלה העוסקים בנושאים אלה. ברוב התאגידים, לעומת זאת, השפעתן קטנה עדיין משום שבהנהלות יש כמעט תמיד רוב גדול לגברים. על פי מחקר חדש, בתאגידים שבהם קיימת נוכחות נשית בולטת, יש גם שיפור בביצועים הסביבתיים.

המחקר נערך על ידי ד"ר צ'לסי ליו מבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת אדלייד באוסטרליה והתפרסם בחודש שעבר בכתב העת "Journal of Corporate Finance", תחת הכותרת "האם נשים הן ירוקות יותר". ליו בחנה את הקשר בין הייצוג של מגדרים בדירקטוריונים של 1,500 חברות בארצות הברית לבין הביצועים הסביבתיים של חברות אלו.

הביצועים הסביבתיים נקבעו על פי מספר התביעות המשפטיות שהוגשו נגד חברות אלו — בעיקר תביעות הקשורות בעבירות על החוק לשמירת אוויר נקי והחוק לשמירת מים נקיים, אי הסדרה של השימוש בחומרים מסוכנים ופגיעה במשאבי טבע. ליו לא השתמשה בדו"חות אחריות תאגידים שמפרסמות חברות כדי להעריך ביצועים סביבתיים. היא ציינה, בצדק, שמסמכים אלה משמשים לא פעם להצגת יומרה ירוקה של החברות, שאין לה כיסוי של ממש במציאות.

נמצא קשר מובהק מבחינה סטטיסטית בין מספר גדול יותר של נשים במועצות מנהלים למספר קטן יותר של תביעות משפטיות. ליו העריכה, שמדי שנה חוסך המגדר הנשי לכל חברה בממוצע 3.1 מיליוני דולר בהוצאות משפטיות. לעומת זאת, ההוצאות הכספיות של החברות לשיפור הביצועים הסביבתיים עולות כשיש נוכחות נשית מוגברת, בעקבות השקעה באמצעים נוספים להפחתת זיהומים. בטווח הארוך השקעה זו משפרת את יעילות תהליכי הייצור ואת היכולת של החברות לעמוד בדרישות של רגולציה ממשלתית.

במחקר בודדו משתנים שהיו יכולים להטות את הממצאים. למשל, נוכחות בולטת של נשים בחברות, שמלכתחילה פעילותן בעייתית פחות מבחינה סביבתית. ליו מציינת במאמרה, שהממצאים מראים, שגם במגזרים בעלי השפעה סביבתית משמעותית, כמו תחבורה, אלקטרוניקה והפקת גז, נמצא קשר בין נוכחות נשית לירידה במספר התביעות המשפטיות.

ממצאי המחקר מאששים את ההנחות המוקדמות של ליו, שהתבססו על מחקרים נוספים ותיאוריות שפותחו בעקבות ניתוח של השפעת המגדר על התפקוד של חברות בהיבטים נוספים, לא רק סביבתיים. על פי כמה תיאוריות, לנשים וגברים יש נקודות מבט שונות בנושאים מוסריים כתוצאה של האופן שבו התפתח כל מגדר. נשים רגישות ומודעות יותר לצרכים של אחרים, ולכן ינסו יותר למנוע פגיעה בהם או בסביבתם. הן מודעות יותר גם לצורך להגן על האינטרסים של בעלי המניות. לפחות במחקר אחד התברר, שנשים במועצות מנהלים מראות נכונות רבה יותר לאמץ כללי אתיקה, ואלה מכתיבים את פעילות החברה.

עצם הנוכחות של נשים מוסיפה עוד נקודות מבט בתהליך קבלת ההחלטות של חברות. היא מאלצת מנהלים לשקול כמה חלופות כשמדובר בפעילות הנוגעת להיבטים סביבתיים. הנוכחות הנשית שוברת במידה מסוימת את יחסי האחווה והאמון הקיימים בתוך קבוצה גברית, המונעים לפעמים ביקורת כלפי הגברים שעומדים בראש הקבוצה. על פי כמה מחקרים, התנהגות שהיא תוצאה של ביטחון עצמי מופרז היא פחות בולטת בקרב נשים. לעומת זאת, גברים העומדים בראש חברות נוטים להיות מעורבים בפעילות סביבתית בלתי אחראית בגלל ביטחונם העצמי, המוביל אותם לחשוב שהדבר ישתלם לחברה והם לא יינזקו. נשים מוכנות יותר לקבל דעות של אחרים ופתוחות לגישות שונות המוצגות על ידי מומחים חיצוניים.

מעניין יהיה לבחון את ההשפעה שיש לנציגות נשית על חברות גדולות בישראל. כיום יש נוכחות נשית בולטת בתפקידים בכירים במשרד להגנת הסביבה. נשים עומדות בראש שניים מארגוני הסביבה הבולטים (החברה להגנת הטבע ועמותת "צלול"), והן המובילות של יוזמות חשובות כמו המועצה הישראלית לבנייה ירוקה והקרן לבריאות וסביבה. לעומת זאת, בשלוש מהחברות הגדולות והמשפיעות ביותר על הסביבה, כימיקלים לישראל, בתי הזיקוק של חיפה, וחברת פז, שהיא הבעלים של בתי הזיקוק באשדוד, הנוכחות הנשית אינה בולטת עדיין (חמש נשים מתוך 29 דירקטורים בשלוש החברות). החברות הללו מצהירות על מחויבותן להגנה על הסביבה, אבל תקלות חוזרות ונשנות שגרמו לזיהום אוויר ונחלים מעלות סימני שאלה בקשר למחויבות זו. קצת פחות ביטחון עצמי ויותר התייעצויות עם מומחים היו אולי עוזרים להן להיות מזיקות פחות לסביבתן.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות