המשרד להגנת הסביבה דוחה הערכות מדענים על זיהום גבוה שתפלוט אסדת הגז

צפריר רינת
אסדת קידוח הגז לווייתן
צפריר רינת

עד כמה ניתן לסמוך על הערכות וחישובים של חברת אנרגיה, המשתוקקת להפעיל מתקן גדול לניצול גז טבעי? זו השאלה שהעסיקה באחרונה כמה מומחים בהקשר של אסדת הטיפול בגז של קידוח "לווייתן", האמורה לקום במרחק של עשרה קילומטרים מחוף הכרמל. אחד האתגרים הסביבתיים המרכזיים סביב פעילות האסדה יהיה מניעת פליטת זיהום אוויר, הכולל בין היתר חומרים מסרטנים כמו בנזן.

המומחים, פרופ' דוד ברודאי מהטכניון והפרופסורים אורי דיין ועינת אהרונוב מהאוניברסיטה העברית, חברו לשני פעילים בארגון "שומרי הבית", המתנגד בחריפות למיקום האסדה בסמוך לחוף, וביחד פרסמו באחרונה מאמר בכתב עת מדעי שעוסק בתסקירי השפעה על הסביבה. הם ניתחו בו את התסקיר שערכה חברת "נובל אנרג'י", מפעילת האסדה. התסקיר מהווה בסיס לקבלת היתר פליטה מהמשרד להגנת הסביבה, שבו נקבעת רמת הזיהום שאין לחרוג ממנה.

במאמר מושוות ההערכות של נובל אנרג'י למה שהתרחש באסדת הגז מקידוח "תמר", שכבר פועלת כמה שנים, ובמתקנים אחרים המטפלים בגז ונפט, ובהם האסדה "נפטון", שנובל אנרג'י הפעילה במפרץ מקסיקו. המסקנה המרכזית היא, שתסקיר ההשפעה על הסביבה מבוסס על הערכות חסר של הזיהום שייפלט בפועל לסביבה, ובכלל זה של בנזן. ב"תמר" נדרש היזם להעריך את כמות פליטת קבוצת מזהמים הנקראת בשם תרכובות אורגניות שאינן מתאן (NMVOC). הוא העריך שמדובר ב-38 טונות, הפליטה היתה גדולה פי 30.

מסקנה נוספת של החוקרים היא, שתסקיר ההשפעה מבוסס על הנחות לא ריאליות בדבר יעילות הלפיד שאמור לשרוף מזהמים ולמנוע את פליטתם, ובפועל יעילותו נמוכה יותר. כמו כן נעשה שימוש שגוי במודל האמור להעריך את פיזור המזהמים מאחר שלא הובאו בחשבון מצבים מטאורולוגיים, שעשויים להיות בהם ריכוזי זיהום גבוהים יותר. החוקרים אף מציינים, שהתסקיר נעשה על בסיס של פליטות רציפות ואחידות של זיהום, בעוד בפועל יהיו גם אירועים של פליטות זיהום גדולות יותר.

נובל אנרג'י הגיבה בביטול על הדברים וטענה, שהמאמר מבוסס על הנחות שגויות: אסדת לווייתן תפעל באופן שונה מאסדת תמר, והיא תאפשר אספקת גז טבעי, שיביא לצמצום השימוש בפחם ולשיפור משמעותי באיכות האוויר. לדברי החברה, בעקבות פרויקט שהושלם בתחילת השנה באסדת תמר הופחתו הפליטות ב-99%, עוד מתחת לכמות הפליטות שנחזתה במקור. בתגובה על טענת החוקרים, שיעילות ההפחתה של הלפיד היא 95%-98%, כלומר הפליטה מהלפיד תהיה גבוהה ממה שמתחייב היצרן וכפי שמופיע בבקשה להיתר — נמסר מהמשרד להגנת הסביבה, שיעילות הלפידים תוכננה לקרוב ל-100% על ידי יצרן הלפידים וגובתה באסמכתות: "מדובר במערכים בטיחותיים, וככאלה הם מחייבים רמה גבוהה של אמינות יצרן. לכן לא מובן מדוע החוקרים החליטו שיעילות הלפיד נמוכה ממה שמוצהר".

על פי התכנון של נובל אנרג'י, באסדת לווייתן יותקנו שני לפידים: לפיד לחץ גבוה, המשמש במקרה חירום בלבד, ולפיד לחץ נמוך למקרי תחזוקה. לא יהיו מהם פליטות בשגרה, וכל הגזים המשוחררים מתהליכים שונים באסדה יעברו דרך מערך דחיסה (FGRU) ויושבו כדלק למתקני אנרגיה באסדה, דבר שיחסוך בעלויות תפעול האסדה.

אשר לדברי החוקרים על שימוש שגוי במודל שאמור להעריך את פיזור המזהמים, לטענת המשרד להגנת הסביבה, בתסקיר נעשה — על פי דרישתו — שימוש במודל המתקדם יותר, CALPUFF, שגם החוקרים ממליצים עליו במאמר, ומביא בחשבון את התהליכים האטמוספיריים המורכבים יותר לפיזור מזהמי אוויר. בנוסף, לפיכך תמוהה בעיניו הטענה, שמודל הפיזור אינו מתאים. בנוסף, האגף לאיכות אוויר במשרד ביצע הרצות מודל משלו לבדיקת תרחישים מחמירים יותר מאלה שנבדקו בבקשה להיתר, במטרה לבחון את ההשפעה של תנאים מטאורולוגיים מחמירים שאינם שכיחים. בחירת התאריכים נעשתה בתיאום עם החוקרים. גם בהרצות אלו התקבלו ריכוזים הנמוכים מערכי הסביבה הנדרשים באזור החוף על פי חוק.

על טענת החוקרים, כי קצב הפליטה של NMVOC ואחוז הבנזן מתוך ה-NMVOC צריכים להיות גבוהים יותר ממה שנלקח בתסקיר, משיב המשרד להגנת הסביבה, שמסקנותיהם מבוססות על שימוש בנתונים שאינם רלוונטיים לאסדת לווייתן — אסדת נפטון שונה מהותית, והיא פולטת מזהמים בכמות גדולה בהשוואה לאסדה המפיקה גז טבעי (לווייתן). נתונים אחרים (תכולת בנזן) נלקחו מאסדת תמר, שגם היא אינה דומה לאסדת לווייתן. המשרד גם קובע, שפליטות הזיהום כן יהיו בעלות אופי רציף ומתמשך, ללא דפוס של מנות זיהום גבוהות, בגלל אופן פעילות האסדה. מתגובתו ניתן להבין, שאין בכוונתו לקבל את המלצת החוקרים להערכה מחודשת של פליטת הזיהום הצפויה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות