דברים שיעשו את 2012 | עתיד פחות גרעיני, יותר מזוהם - סוף שבוע - הארץ