תרזה מיי לאחר פגישת קבינט במעון ראש הממשלה, בחודש יוני
תרזה מיי