מימרן (משמאל) עם עורך דינו בבית המשפט בפריז
ארנו מימרן