דו"ח המבקר על אסון הכרמל: "אחריות מיוחדת" על השרים אלי ישי ויובל שטייניץ

שנה וחצי לאחר השריפה בכרמל, פרסם מבקר המדינה את הדו"ח על האסון והטיל את האחריות על שר הפנים, שר האוצר, השר לביטחון הפנים ועל ראש הממשלה, אולם נמנע מלקרוא להדחתם

תומר זרחין
תומר זרחין

הדו"ח המיוחד של מבקר המדינה על אסון הכרמל פורסם היום והטיל "אחריות מיוחדת" על שר הפנים אלי ישי ועל שר האוצר יובל שטייניץ, ואחריות כוללת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ. יחד עם זאת, מיכה לינדנשטראוס נמנע מלקרוא להדחת ישי ושטייניץ בעקבות מחדליהם שנחשפו בדו"ח.

"משרד מבקר המדינה", כתב לינדנשטראוס, "לא מצא לנכון להביע דעה על מה שעשוי להשתמע מאחריותם כלפי הכנסת. זו במהותה שאלה פוליטית מובהקת שיש להותירה בידי הכנסת והציבור".

אך יחד עם זה נכתב כי מידת הכשל והמחדל שנתגלו בפרשה, אי צפיית פני העתיד וההיערכות הבלתי מספיקה לאירוע חריג מסוג השריפה בכרמל עד כדי עצימת עיניים מהסכנה, אשר מיוחסים לקברניטי המדינה, "מחייבים להציב בפני הדרג הממשלתי באופן נוקב, את החובה לתת הסבר ומענה באשר לסיבות למציאות זו ולהזנחה המתמשכת. מדובר בחובה בסיסית של דרג השלטון לספק לציבור האזרחים את מידת הביטחון לה הוא זכאי וראוי".

15 מתוך 15 |
1 מתוך 15 |
האוטובוס השרוף של צוערי שב"ס
2 מתוך 15 |
האוטובוס של צוערי שב"ס נלכד באשצילום: דן אמיר

המבקר העביר את הדו"ח ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, על מנת שיבחן את פרטיו בנושאים השונים וייתן את דעתו להיבטים המשפטיים-נורמטיביים והפרסונאליים העולים ממנו. 

בפרק על אחריות גורמי הממשלה ושריה, את עיקר חיצי הביקורת סופג אלי ישי, מתוקף תפקידו כממונה על מערך הכיבוי וההצלה. ישי, קובע המבקר, אכן נקט בפעולות כדי לפתור חלק מהבעיות הנוגעות לבניין הכח של מערך הכבאות, אולם הוא התמקד אך ורק בדרישה להשגת המשאבים לגיוס כח אדם ולהצטיידות בסכומים של מאות מליוני שקלים. לינדנשטראוס כתב בדו"ח כי הפתרון אותו אימץ ישי הוא בבחינת "הכל או לא כלום".

מנגד, קבע המבקר, שר הפנים לא עמד על מרכיבים אחרים הכרחיים בעבודת מערך הכיבוי, כמו בדיקת כשירותו המבצעית של מערך הכיבוי ושיפור יכולות הפיקוד והשליטה שלו, מוכנותו לאירועים חריגים, הכשרות, אימונים ותרגילים של כוחות הכיבוי. בנוסף קובע המבקר, ישי לא גילה נכונות לבחון אפשרות לאתר מקורות מימון מתוך משאבי משרד הפנים למימון לפחות חלק מהצרכים הדחופים של מערך הכיבוי וגם לא הציע תוכנית למימון משותף מתוך תקציבי משרדי הפנים והאוצר.

שר הפנים, אלי ישיצילום: עופר וקנין

מהמסמכים שנאספו על ידי משרד המבקר עולה כי למרות שישי היה ער לכך שבמערך הכבאות קיים מחסור ממשי בציוד ובכח אדם ומחסור באמצעים לפיקוד ושליטה, הוא לא ירד לעומקו של הנושא ולא התעניין בו. בנוסף, שר הפנים לא יזם דיונים בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים ונציב הכבאות, כדי שיציגו לו את התפיסה האסטרטגית של מערך הכבאות, את הסיכונים שעליו להיערך להם ואת אופן היערכותו ומידת מוכנותו לאותם סיכונים, במיוחד בכל הנוגע לאירועי שריפות שעלולות להתפשט עד כדי סיכון ממשי לחיי אדם ורכוש. כך גם נהג בנושא הכיבוי האווירי – לא עסק בכך ולא עמד על מידת המוכנות של הכיבוי האווירי כדי שימלא את ייעודו ברגע האמת.

המבקר קובע שבגלל שמערך הכבאות הוא חלק ממרכיבי החירום של ישראל, שמטרתם לתת הגנה לכלל הציבור, היה על שר הפנים לדרוש שתוצג בפניו תוכנית להשתלבות מערך הכיבוי במערכת ארגוני החירום.

"השר ישי היה ער למגבלות ולבעיות, שמקורן בכך שהמערך מבוזר ופועל ללא מטה פיקוד ושליטה מרכזי, ודווקא בשל כך היה על המערך לגבש במסגרת הקיים, תפיסה של פיקוד ושליטה", כתב לינדנשטראוס. "השר לא השכיל לדרוש שתפיסה זו תוצג לפניו, ולכן נבצר ממנו לזהות את אותם חוסרים שאילו הושלמו היה ביכולתם לשפר את היכולת המבצעית של מערך הכבאות גם נוכח החוסר בציוד ובכח אדם".

המבקר קובע עוד כי ישי לא דרש מהכפופים לו לקיים עבודת מטה משולבת עם נציגי משרד האוצר כדי לנסות להגיע לפתרונות, לא התעדכן באופן שוטף בנוגע להתקדמות בטיפול של דרגי העבודה במשרד הפנים בטיפול בבעיה, ולא הטיל את מלוא כובד משקלו ומעמדו בממשלה כדי לקבל הכרה במחלוקות שלא יושבו בין הדרגים הנמוכים.

את אחריותו של שטייניץ על פי דו"ח המבקר אפשר לתמצת בכך שהוא התנה הקצאת תקציבים למערך הכיבוי ברפורמה עמוקה. המבקר דחה את טענותיו של שטייניץ שעלו בכתב ובעל פה בפני צוות הבדיקה, כי כשר האוצר הוא האחראי הבלעדי לשמור על המסגרת התקציבית והכלכלית כנגד דרישות ולחצים המופנים מכל עבר, מוצדקות ככל שתהיינה.

שר האוצר, יובל שטייניץצילום: אלכס קולומויסקי

"אין חולק על כך ששמירה על מסגרת תקציב המדינה היא ערך חשוב הנדרש לשמירת חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד ביעדיה", כתב המבקר בדו"ח. אך יחד עם זה, "כשמדובר בהצלת חיי אדם מאירועי אסון נדרש לתת מענה, אף אם הוא חלקי, ובמיוחד כאשר הקצאת משאבים בהיקף סביר ולצרכים מוגדרים עשויה היתה לשפר את המוכנות המבצעית של המערך כולו. הגנה חסרת פשרות, מוצדקת כשלעצמה, על המסגרת הכוללת של התקציב אין פירושה הימנעות ממציאת פתרון בתוך אותה מסגרת", נכתב.

לינדנשטראוס הוסיף כי טענתו של שטייניץ שתוספת תקציב ללא רפורמה היא בזבזנית והרת אסון, שכן היא לא תלווה בהתייעלות של המערך, אינה פוטרת את שטייניץ מלהביא בחשבון את העובדה שחובתו וחובת הנהלת משרד האוצר לעמוד על תוצאותיה הקשות של ההתניה ארוכת השנים של תוספת התקציב בביצוע רפורמה והפגיעה המסוכנת בביטחון הציבור שעלולה להיגרם בגינה. 

"עד להשלמת אותה רפורמה, יש לתת מענה סביר ולו לתקופת הביניים ולספק למערך הכבאות את המשאבים ההכרחיים והחיוניים שיאפשרו לו להתמודד כנדרש עם אירועים חריגים, ובייחוד כאלו שבגינם נשקפת סכנה המונית לחיי אדם", כתב המבקר.

יצויין כי במאי 2010 חלה תפנית בעמדה הברורה של משרד האוצר, לפיה יש להתנות את תוספת התקציב למערך הכבאות בביצוע רפורמה, ושטייניץ הכיר בעובדה שנדרש תקציב מיידי לחירום ללא קשר לביצוע הרפורמה, אולם שינוי זה בגישה היה מאוחר מדי.

ראש הממשלה, בנימין נתניהוצילום: אוליבייה פיטוסי

המבקר קובע כי מתוקף תפקידו ומעמדו, נושא נתניהו באחריות כוללת לפעולות הממשלה. "אל שולחנו", כותב המבקר, "התנקזו במשך זמן רב הטענות והמחלוקות שבין משרד הפנים למשרד האוצר, והיה עליו להכריע בעניין".

אולם נתניהו נמנע במשך תקופה ארוכה מדי מלהטיל את כובד משקלו לצורך הסדרת המחלוקת בין ישי לשטייניץ, עיכוב שהיו לו משמעויות כבדות משקל באשר לרמת ההיערכות של מערך הכבאות ערב פרוץ השריפה. 

גם השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ נושא באחריות הכוללת לענייני משרדו – המשטרה והשב"ס, שבדרגי הביצוע שלהם נמצאו כשלים ומחדלים משמעותיים במהלך השריפה.

בסיכום הדו"ח מקצה המבקר התייחסות מיוחדת למשמעותה של האחריות שהטיל על השרים המעורבים ועל הממשלה בכלולותה.

השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץצילום: אוליבייה פיטוסי

"תפיסת היסוד", כתב לינדנשטראוס, "היא שהאחריות אסור לה, שתגולגל מאת הדרג המיניסטריאלי 'לפתחו של הש"ג', בתקווה למצוא בו בלבד את האשם. לעיתים אכן 'הש"ג' (כדימוי המקובל) אשם, וכך קרה במקומות מסויימים גם בענייננו. אולם, אשמת הש"ג כשלעצמה אינה פוטרת את הדרגים הממונים שמעליו מחובתם לעמוד לביקורת. האחריות כוללת בחובה את חובת דרג השרים לדרוש לחשוף בפניו באופן ראוי ומלא את מכלול הסיכונים העיקריים ומשמעותם, בוודאי הסיכונים הנוגעים לאסון המוני או לשעת חירום לאומית, על מנת שיוכל להעמיק בהם, לנתחם ולחתור למציאת פתרון... (האחריות) רובצת בראש ובראשונה לפתחה של הממשלה ובאופן מיוחד לפתחו של דרג השרים הבכיר שבתחומו נמצא תחום הטיפול הכולל בהיערכות למניעת שריפה כמו השריפה המזעזעת בכרמל... ניתן ואף חשוב, לראות באירוע זה משל להתמודדות של מערך החירום של מדינת ישראל עם כל אסון המוני שחלילה עלול להתרחש בעתיד. הציבור מצפה מאותו דרג בכיר לשקלל את הסיכונים, לקבוע סדרי עדיפויות ולתת מענה סביר, במגבלות המשאבים שהוקצו לכל משרד, למכלול הסיכונים המאיימים על שלומו".

בישיבות השימוע במשרד המבקר ובמסמכים שהעבירו פרקליטיו, עורכי הדין יעקב בורובסקי ושולי אשכול, הדף ישי את הטענות נגדו וטען שהאחריות לכשלים מוטלת על משרד האוצר, ארגון הכבאים, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. "אין להטיל את האחריות על משרד הפנים והשר העומד בראשו, מקום בו תהליכים לקראת רפורמה במערך הכבאות נתקלו בחסמים מצד משרדי ממשלה שונים, במיוחד משרד האוצר, וגורמים אחרים כמו ועד ארגון הכבאים", טענו פרקליטיו של שר הפנים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ