מרביצים תורה |

הממשלה תממן תוכנית להגברת ההשפעה של בתי כנסת בקהילה

מפגשי משפחות חילוניות ודתיות "לקירוב לבבות" ומילוי "תחושת החסר" אצל סטודנטים באמצעות מלגה: אלו היוזמות החדשות של המינהלת לזהות יהודית

אור קשתי
אור קשתי
אור קשתי
אור קשתי

תגובות