5 יחידות פלוס פלוס: אושרה תוכנית חדשה ללימודי מתמטיקה בתיכון

בתוכנית, שתיכנס לתוקף ב-2017 , נוספה רמה המקבילה ל-7 יחידות לימוד. לפי כותבי התוכנית, באוניברסיטאות מדווחים שבגרות 5 יחידות אינה מכינה כראוי לחוגים "עתירי המתמטיקה"

ירדן סקופ
ירדן סקופ

ועדת המקצוע מתמטיקה אישרה באחרונה באישור טרומי את תוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לתלמידי התיכונים. החידוש המרכזי בתוכנית הלימודים הוא מעבר משלוש רמות לימוד: 3, 4 ו-5 יחידות לימוד, לארבע רמות לימוד: 3, 4, 5 יחידות ורמה חדשה - 5 יחידות פלוס פלוס.

ב-20 השנים האחרונות תלמידי התיכון לומדים למעשה ללא תוכנית לימודים, אלא לפי מתווה היבחנות לבגרות בלבד. בעקבות היעדר תוכנית אין ספרי לימוד בתחום, יש רק ספרי תרגול, דבר שעליו העיר גם מבקר המדינה בדו"ח ביקורת בשנה שעברה.

תגובות